M E N U

  Katedry
  Dydaktyka
  Pracownicy
  Biblioteka
 

 

 

   


D Y D A K T Y K A


Serwis

Rekrutacja

Kształcenie

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Studia podyplomowe

           

            


AKTUALNOŚCI dydaktyki


 Studenci studiów II stopnia.
Prezentacje specjalności.II edycja
"Indian Summer School"
dla studentów PWr - spotkanie informacyjne

plakat

Rekrutacja


Uwaga promotorzy i recenzenci prac dyplomowych

Zasady pilotażowego wypełniania

Załącznik do druku recenzji


Licencjat - Limity miejsc w grupach seminaryjnych


 Terminy zjazdów studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2015/2016

 

Zasady organizacji egzaminu dyplomowego na kierunku Zarządzanie

 dla studentów studiów I stopnia

dla studentów studiów II stopnia

 


Sesja egzaminacyjna, semestr letni 2014/15

Zarządzanie korekta

Inżynieria Systemów


 Prace dyplomowe:

(Zalecenia, Obszary tematyczne, e-Deklaracja, Propozycja tematów) 

 Studia I stopnia

 Studia II stopnia

  Bachelor theses

 Organizational Management

  MSc Thesis

 Business Information Systems


Pisma do zakładów pracy
Procedura dotycząca wystąpienia do przedsiębiorstwa o udostępnienie danych i pomoc w zebraniu informacji.

 Zakres egzaminu dyplomowego

Zestawy pytań obowiązujących na egzaminach dyplomowych Oferta ogólnouczelniana

Zestaw kursów menedżerskich

na rok akademicki 2015/2016


 Aktualny Katalog Zapisowy

Zapisy na kursy ogólnouczelniane na semestr letni 2015/2016

 


 Baza dydaktyczna W8

Wykaz zawiera również nazwisko oraz nr telefonu osoby, do której należy zgłaszać awarie i bieżące usterki.


 

 


K A T E D R Y


Wydarzenia, Pracownicy,

Katedry, Wspomnienia,

Konferencje, Laboratoria,

Sem. "Analiza danych dyskretnych",

Sem. "Zarządzanie Projektami",

Sem. S3, Administracja

Wejście do zakładki „Administracja” wymaga podania loginu i hasła (są one takie same, jak na „osobistą” stronę www).


AKTUALNOŚCI  katedr


Z dniem 1 grudnia 2014 roku, w ramach restrukturyzacji Politechniki Wrocławskiej, zniesione zostały instytuty na Wydziale Informatyki i Zarządzania.
W miejsce Instytutu Organizacji i Zarządzania powołane zostały trzy katedry.

Stara wersja strony Instytutu Organizacji i Zarządzania ISAT2015 36th International Conference, Information Systems Architecture and Technology

KARPACZ, POLAND, SEPTEMBER 20-22, 2015 


OPERATIONS RESEARCH AND DECISIONS

Kwartalnik “Operations Research and Decisions” jest kontynuacją czasopisma “Badania Operacyjne i Decyzje”.


Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno-społecznych.

Seminarium


Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu

Aktualnie są przyjmowane zgłoszenia na kolejną edycję Szkoły. Formularz zgłoszeniowy po wypełnieniu należy przesłać drogą e-mailową na adres:
szkola.biznesu@pwr.edu.pl  lub

bozena.mielczarek@pwr.edu.pl


Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej obchodził swoje 40-lecie. Świętowaliśmy 20 marca 2009 r.


 

   ©2002-2004 AG