M E N U

  Katedry
  Pracownicy
  Biblioteka
 

 

 

 


Studentów zapraszamy na serwer wydziałowy:

http://www.wiz.pwr.wroc.pl/index,1.dhtml 

Strony Pracowników będą działały do końca roku akademickiego.

Potem serwer zostanie wyłączony.


Seminarium "Analiza danych dyskretnych"

Seminarium S3


 

OPERATIONS RESEARCH AND DECISIONS

Kwartalnik “Operations Research and Decisions” jest kontynuacją czasopisma “Badania Operacyjne i Decyzje”.


Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno-społecznych.

Seminarium

 

Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu

  Studia Podyplomowe „Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu” są kontynuacją programu edukacyjnego zwanego Szkołą Biznesu – Institute of Business Studies.

 Informacje i zapisy na stronie pasb.pwr.edu.pl


  

Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej obchodził swoje 40-lecie. Świętowaliśmy 20 marca 2009 r.