M E N U

  Katedry
  Pracownicy
  Biblioteka
 

 

 

 


Studentów zapraszamy na serwer wydziałowy:

http://www.wiz.pwr.wroc.pl 

 

 


Seminarium "Analiza danych dyskretnych"

Seminarium S3


 

OPERATIONS RESEARCH AND DECISIONS

Kwartalnik “Operations Research and Decisions” jest kontynuacją czasopisma “Badania Operacyjne i Decyzje”.


Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno-społecznych.

Seminarium

 

Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu

  Studia Podyplomowe „Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu” są kontynuacją programu edukacyjnego zwanego Szkołą Biznesu – Institute of Business Studies.

 Informacje i zapisy na stronie pasb.pwr.edu.pl


  

Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej obchodził swoje 40-lecie. Świętowaliśmy 20 marca 2009 r.