M E N U

  Katedry
  Dydaktyka
  Pracownicy
  Biblioteka
 

 

 

   


D Y D A K T Y K A


Serwis

Rekrutacja

Kształcenie

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Studia podyplomowe

           

            


AKTUALNOŚCI dydaktyki Konsultacje
semestr letni 2015/2016
 
 

Plan studiów - studia stacjonarne

Plan studiów - studia niestacjonarne

Sylwetka absolwenta

Terminarz

więcej.....


Uwaga promotorzy i recenzenci prac dyplomowych

Zasady pilotażowego wypełniania

Załącznik do druku recenzji


Licencjat - Limity miejsc w grupach seminaryjnych
semestr zimowy 2015/2016


 Terminy zjazdów studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2015/2016

 

Zestawienie egzaminów sesji letniej 2015/2016

Zarządzanie     Inżynieria Systemów


 Prace dyplomowe:

(Zalecenia, Obszary tematyczne, e-Deklaracja, Propozycja tematów) 

 Studia I stopnia

 Studia II stopnia

  Bachelor theses

 Organizational Management

  MSc Thesis

 Business Information Systems


Pisma do zakładów pracy
Procedura dotycząca wystąpienia do przedsiębiorstwa o udostępnienie danych i pomoc w zebraniu informacji.

 Zakres egzaminu dyplomowego

Zestawy pytań obowiązujących na egzaminach dyplomowych Oferta ogólnouczelniana

Zestaw kursów menedżerskich

na rok akademicki 2015/2016


 Aktualny Katalog Zapisowy

Zapisy na kursy ogólnouczelniane na semestr zimowy 2015/2016

 


 Baza dydaktyczna W8

23.02.2016

Wykaz zawiera również nazwisko oraz nr telefonu osoby, do której należy zgłaszać awarie i bieżące usterki.


 

 


K A T E D R Y


Wydarzenia, Pracownicy,

Katedry, Wspomnienia,

Konferencje, Laboratorium ergonomii,

Sem. "Analiza danych dyskretnych",

Sem. "Zarządzanie Projektami",

Sem. S3, Administracja

Wejście do zakładki „Administracja” wymaga podania loginu i hasła (są one takie same, jak na „osobistą” stronę www).


AKTUALNOŚCI  katedr


Z dniem 1 grudnia 2014 roku, w ramach restrukturyzacji Politechniki Wrocławskiej, zniesione zostały instytuty na Wydziale Informatyki i Zarządzania.
W miejsce Instytutu Organizacji i Zarządzania powołane zostały trzy katedry.

Stara wersja strony Instytutu Organizacji i Zarządzania


Katedra Infrastruktury Zarządzania zaprasza na
Sympozjum Naukowe
„Innowacje w gospodarce i społeczeństwie” pod honorowym patronatem JM Rektora Politechniki Wrocławskiej
12.11.2015, B-4 sala 4.09, godz. 10:00


 ISAT2015 36th International Conference, Information Systems Architecture and Technology

KARPACZ, POLAND, SEPTEMBER 20-22, 2015 


OPERATIONS RESEARCH AND DECISIONS

Kwartalnik “Operations Research and Decisions” jest kontynuacją czasopisma “Badania Operacyjne i Decyzje”.


Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno-społecznych.

Seminarium


Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu

Aktualnie są przyjmowane zgłoszenia na kolejną edycję Szkoły. Formularz zgłoszeniowy po wypełnieniu należy przesłać drogą e-mailową na adres:
szkola.biznesu@pwr.edu.pl  lub

bozena.mielczarek@pwr.edu.pl


Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej obchodził swoje 40-lecie. Świętowaliśmy 20 marca 2009 r.


 

   ©2002-2004 AG