M E N U

  Instytut
  Zakłady naukowe
  Dydaktyka
  Pracownicy
  Biblioteka
 

 

 

   


D Y D A K T Y K A


Serwis

Rekrutacja

Kształcenie

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Studia podyplomowe

           

            


AKTUALNOŚCI dydaktyki


  Prace dyplomowe:
 Studia I stopnia
 Studia II stopnia

 

 


 Terminy zjazdów studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2014/2015

 


 

Rekrutacja

 

Zarządzanie I stopień stacjonarne

Zarządzanie w języku angielskim I stopień stacjonarne

Zarządzanie w języku angielskim I stopień stacjonarne Jelenia Góra

Zarządzanie II stopień stacjonarne

Zarządzanie w języku angielskim II stopień stacjonarne

Zarządzanie II stopień niestacjonarne


Oferta ogólnouczelniana Instytutu

Zestaw kursów menedżerskich

na rok akademicki 2014/2015


Ruszyły zapisy do 15 edycji konkursu Global Management Challenge Poland

 Ostatnie dni rejestracji


 Zakres egzaminu dyplomowego

Zestawy pytań obowiązujących na egzaminach dyplomowych


Pisma do zakładów pracy
Procedura dotycząca wystąpienia do przedsiębiorstwa o udostępnienie danych i pomoc w zebraniu informacji.


Aktualny Katalog Zapisowy

Zapisy na kursy ogólnouczelniane na semestr letni 2013/2014.


Baza dydaktyczna W8

Wykaz zawiera również nazwisko oraz nr telefonu osoby, do której należy zgłaszać awarie i bieżące usterki.


 

 


I N S T Y T U T


O Instytucie, Wydarzenia, Pracownicy,

Zakłady naukowe, Wspomnienia,

Konferencje, Laboratoria, Przetargi,

Sem. "Analiza danych dyskretnych",

Sem. "Zarządzanie Projektami",

Sem. S3, Administracja

Wejście do zakładki „Administracja” wymaga podania loginu i hasła (są one takie same, jak na „osobistą” stronę www).


AKTUALNOŚCI  instytutu ISAT2014 35rd International Conference, Information Systems Architecture and Technology  - SZKLARSKA POREBA, POLAND, SEPTEMBER 21-23, 2014 

OPERATIONS RESEARCH AND DECISIONS

Kwartalnik “Operations Research and Decisions” jest kontynuacją czasopisma “Badania Operacyjne i Decyzje”.


Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno-społecznych.

Seminarium


Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu

Aktualnie są przyjmowane zgłoszenia na kolejną edycję Szkoły. Formularz zgłoszeniowy po wypełnieniu należy przesłać drogą e-mailową na adres:
szkola.biznesu@pwr.wroc.pl lub zofia.krokosz-krynke@pwr.wroc.pl


Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej obchodził swoje 40-lecie. Świętowaliśmy 20 marca 2009 r.


 

   ©2002-2004 AG