M E N U

  Katedry i Zakłady
  Dydaktyka
  Pracownicy
  Biblioteka
 

 

 

   


D Y D A K T Y K A


Serwis

Rekrutacja

Kształcenie

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Studia podyplomowe

           

            


AKTUALNOŚCI dydaktyki Konsultacje
semestr zimowy 2016/2017
 
 

Plan studiów - studia stacjonarne

Plan studiów - studia niestacjonarne

Sylwetka absolwenta

Terminarz

więcej.....


 Prace dyplomowe:

(Zalecenia, Obszary tematyczne, e-Deklaracja, Propozycja tematów) 

 Studia I stopnia

 Studia II stopnia

  Bachelor theses

 Organizational Management

  MSc Thesis

 Business Information Systems


Pisma do zakładów pracy
Procedura dotycząca wystąpienia do przedsiębiorstwa o udostępnienie danych i pomoc w zebraniu informacji.

 

 


K A T E D R Y


Wydarzenia, Pracownicy,

Katedry i Zakłady, Wspomnienia,

Konferencje, Laboratorium ergonomii,

Sem. "Analiza danych dyskretnych",

Sem. "Zarządzanie Projektami",

Sem. S3, Administracja

Wejście do zakładki „Administracja” wymaga podania loginu i hasła (są one takie same, jak na „osobistą” stronę www).


AKTUALNOŚCI  katedr


Z dniem 1 grudnia 2014 roku, w ramach restrukturyzacji Politechniki Wrocławskiej, zniesione zostały instytuty na Wydziale Informatyki i Zarządzania.
W miejsce Instytutu Organizacji i Zarządzania powołane zostały trzy katedry.

Stara wersja strony Instytutu Organizacji i Zarządzania


OPERATIONS RESEARCH AND DECISIONS

Kwartalnik “Operations Research and Decisions” jest kontynuacją czasopisma “Badania Operacyjne i Decyzje”.


Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno-społecznych.

Seminarium


Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu

Prestiżowe studia podyplomowe Executive MBA dla menedżerów rozwijających swoją karierę zawodową. Prowadzone od 25 lat, we współpracy z uniwersytetem CCSU w USA. Jednosemestralne, w jęz. polskim. Informacje i zapisy na stronie pasb.pwr.edu.pl


Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej obchodził swoje 40-lecie. Świętowaliśmy 20 marca 2009 r.


 

   ©2002-2004 AG