M E N U

  Instytut
  Zakłady naukowe
  Dydaktyka
  Pracownicy
  Biblioteka
 

 

 

   


D Y D A K T Y K A


Serwis

Rekrutacja

Kształcenie

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Studia podyplomowe

 


AKTUALNOŚCI dydaktyki


Godziny rektorskie

W związku z uroczystością Inauguracji roku akademickiego 2014/2015 JM Rektor wprowadza godziny rektorskie w dniu 1 października 2014 roku od godz. 11.00 do 15.00 we Wrocławiu.


Uwaga studenci stud. lic. zapisujący się 24.09.14 na V semestr zajęć

 Terminy zjazdów studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2014/2015

 


Rekrutacja

 

Zarządzanie I stopień stacjonarne

Zarządzanie w języku angielskim I stopień stacjonarne

Zarządzanie w języku angielskim I stopień stacjonarne Jelenia Góra

Zarządzanie II stopień stacjonarne

Zarządzanie w języku angielskim II stopień stacjonarne

Zarządzanie II stopień niestacjonarne


Oferta ogólnouczelniana Instytutu

Zestaw kursów menedżerskich

na rok akademicki 2014/2015


Ruszyły zapisy do 15 edycji konkursu Global Management Challenge Poland

 


 Zakres egzaminu dyplomowego

Zestawy pytań obowiązujących na egzaminach dyplomowych


Sesja egzaminacyjna, semestr letni 2013/14 

Zarządzanie i Inżynieria Systemów

 


Tematy prac dyplomowych
Zarządzanie - propozycje do wyboru


Pisma do zakładów pracy
Procedura dotycząca wystąpienia do przedsiębiorstwa o udostępnienie danych i pomoc w zebraniu informacji.


e-Deklaracje zgłoszenia tematu pracy dyplomowej. Możliwość  wysłania deklaracji mailem do bazy danych, do promotora, do prowadzącego seminarium dyplomowe i do siebie.


Aktualny Katalog Zapisowy

Zapisy na kursy ogólnouczelniane na semestr letni 2013/2014.


Baza dydaktyczna W8

Wykaz zawiera również nazwisko oraz nr telefonu osoby, do której należy zgłaszać awarie i bieżące usterki.


 

 


I N S T Y T U T


O Instytucie, Wydarzenia, Pracownicy,

Zakłady naukowe, Wspomnienia,

Konferencje, Laboratoria, Przetargi,

Sem. "Analiza danych dyskretnych",

Sem. "Zarządzanie Projektami",

Sem. S3, Administracja

Wejście do zakładki „Administracja” wymaga podania loginu i hasła (są one takie same, jak na „osobistą” stronę www).


AKTUALNOŚCI instytutu ISAT2014 35rd International Conference, Information Systems Architecture and Technology  - SZKLARSKA POREBA, POLAND, SEPTEMBER 21-23, 2014 

Numer telefonu 328-28-19 jest wyłączony na czas przebudowy budynku B-1. Do sekretariatu i księgowości można dzwonić na numery:

320-23-81; 320-28-24 oraz 320-22-48.

Wykaz miejsc pobytu pracowników na czas remontu budynku B-1

prac. naukowo-dydaktyczni

pracownicy administracyjni i techniczni


OPERATIONS RESEARCH AND DECISIONS

Kwartalnik “Operations Research and Decisions” jest kontynuacją czasopisma “Badania Operacyjne i Decyzje”.


Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno-społecznych.

Seminarium


Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu

Aktualnie są przyjmowane zgłoszenia na kolejną edycję Szkoły. Formularz zgłoszeniowy po wypełnieniu należy przesłać drogą e-mailową na adres:
szkola.biznesu@pwr.wroc.pl lub zofia.krokosz-krynke@pwr.wroc.pl


Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej obchodził swoje 40-lecie. Świętowaliśmy 20 marca 2009 r.


 

 

 

   ©2002-2004 AG