M E N U

  Instytut
  Zakłady naukowe
  Dydaktyka
  Pracownicy
  Biblioteka
 

 

 

   


D Y D A K T Y K A


Serwis

Rekrutacja

Kształcenie

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Studia podyplomowe

           

            


AKTUALNOŚCI dydaktyki


  Prace dyplomowe:
 Studia I stopnia
 Studia II stopnia

 

 


 Terminy zjazdów studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2014/2015

 


 

Rekrutacja

 

Zarządzanie I stopień stacjonarne

Zarządzanie w języku angielskim I stopień stacjonarne

Zarządzanie w języku angielskim I stopień stacjonarne Jelenia Góra

Zarządzanie II stopień stacjonarne

Zarządzanie w języku angielskim II stopień stacjonarne

Zarządzanie II stopień niestacjonarne


Oferta ogólnouczelniana Instytutu

Zestaw kursów menedżerskich

na rok akademicki 2014/2015


 Zakres egzaminu dyplomowego

Zestawy pytań obowiązujących na egzaminach dyplomowych


Pisma do zakładów pracy
Procedura dotycząca wystąpienia do przedsiębiorstwa o udostępnienie danych i pomoc w zebraniu informacji.


Aktualny Katalog Zapisowy

Zapisy na kursy ogólnouczelniane na semestr letni 2013/2014.


Baza dydaktyczna W8

Wykaz zawiera również nazwisko oraz nr telefonu osoby, do której należy zgłaszać awarie i bieżące usterki.


 

 


I N S T Y T U T


O Instytucie, Wydarzenia, Pracownicy,

Zakłady naukowe, Wspomnienia,

Konferencje, Laboratoria, Przetargi,

Sem. "Analiza danych dyskretnych",

Sem. "Zarządzanie Projektami",

Sem. S3, Administracja

Wejście do zakładki „Administracja” wymaga podania loginu i hasła (są one takie same, jak na „osobistą” stronę www).


AKTUALNOŚCI  instytutu ISAT2014 35rd International Conference, Information Systems Architecture and Technology  - SZKLARSKA POREBA, POLAND, SEPTEMBER 21-23, 2014 

OPERATIONS RESEARCH AND DECISIONS

Kwartalnik “Operations Research and Decisions” jest kontynuacją czasopisma “Badania Operacyjne i Decyzje”.


Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno-społecznych.

Seminarium


Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu

Aktualnie są przyjmowane zgłoszenia na kolejną edycję Szkoły. Formularz zgłoszeniowy po wypełnieniu należy przesłać drogą e-mailową na adres:
szkola.biznesu@pwr.wroc.pl lub zofia.krokosz-krynke@pwr.wroc.pl


Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej obchodził swoje 40-lecie. Świętowaliśmy 20 marca 2009 r.


 

   ©2002-2004 AG