Strony WWW pracownikˇw

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z

 

dr Babiak Jolanta
dr Bajcar Beata
dr in┐. Balcerak Alicja
dr in┐. Betta Jan
mgr Bia│y Dagmara Doktorant
dr in┐. (Chemia) Bielecka Urszula Doktorant
dr hab. in┐. Bie˝kowska Agnieszka
mgr Bili˝ski úukasz Doktorant
dr Borkowska Anna
dr in┐. Brol Marian Waldemar
dr Brycz Bogumi│a
dr in┐. Chlebus Tomasz
dr hab.in┐. prof. nadzw.PWr Chodak Grzegorz
dr in┐. Ciurla Mieczys│aw
mgr Cymba│a Violetta Doktorant
mgr Czahajda Rados│aw Doktorant
mgr Ăwik Karolina Doktorant
dr Dere˝ Aldona
dr in┐. Dobrowolska Anna
dr in┐. Dobrowolski Wies│aw
prof. zw. dr hab. in┐. Dudycz Tadeusz
dr in┐. Dzidowski Adam
dr in┐. Fia│kowska Ma│gorzata-Filipek
dr hab. in┐. prof. nadzw. PWr Fic Maria
mgr in┐. Galant-Pater Maria
mgr in┐. G╣dek Magdalena Doktorant
dr hab.in┐.prof. nadzw.PWr G│adysz Barbara
mgr Golonka Adrian Doktorant
dr in┐. Gˇrski Arkadiusz
dr hab. in┐., prof. nadzw. PWrGrobelny Jerzy
mgr Gromova Viktoria Doktorant
dr in┐. Ho│odnik-Janczura Gra┐yna
prof. zw., dr hab. in┐. Hopej Marian
mgr in┐. Hrydziuszko Marta Doktorant
dr in┐. Iwko Joanna
dr in┐. Jach Katarzyna
mgr Jastrzŕbska Joanna Doktorant
mgr Kami˝ska Anna Doktorant
dr in┐. Kami˝ski Robert
dr in┐. Kap│on Robert
mgr Karczynski Tomasz Doktorant
mgr Karmelita Katarzyna Doktorant
dr hab. in┐. prof. nadzw. PWr Kasperski Adam
dr in┐. Klaus -Rosi˝ska Agata
dr in┐. Kowalska-Pyzalska Anna
dr in┐. Kowalski Micha│
dr in┐. Kroik Janusz
dr in┐. Krokosz-Krynke Zofia
mgr in┐. Krzos Pawe│ Doktorant
dr in┐. Kubi˝ski Piotr
prof. zw. dr hab. in┐. Kuchta Dorota
dr Kulej Micha│
dr hab.in┐. prof. nadzw.PWr Kulhanek Lumir
dr in┐. Kuli˝ski Marcin
dr in┐. Lamek Anna
dr in┐. Lipowicz Andrzej
dr in┐. Lubicz Marek
mgr in┐. úubiech Andrzej
dr Maciejowska Katarzyna
Prof. zw. dr hab. in┐. Malara Zbigniew
mgr Malerek Karolina Doktorant
dr Ma│uszy˝ski Wojciech
dr in┐. Marchwicka Ewa
dr in┐. Michalski Rafa│
dr hab. in┐. Mielczarek Bo┐ena
dr Miťko Rafa│
dr Mrzyg│ocka-Chojnacka Jagoda
dr in┐. Nowak Milleniusz
Nowotarski Jakub Doktorant
dr in┐. Parkitna Agnieszka
mgr Pawlicki Andrzej Doktorant
dr Pieronek Jerzy
dr in┐. Pietro˝ Roman
dr Pol Ma│gorzata
dr in┐. Pra│at Ewa
prof. zw. dr hab. in┐. Radosi˝ski Edward
dr hab.prof. nadzw.PWr Ramsey David
dr in┐. RekuŠ Witold
mgr in┐. Rola Pawe│
dr in┐. Ropuszy˝ska-Surma Edyta
dr in┐. Rudnicki Jacek
dr hab in┐. Rutkowska Ma│gorzata
dr hab. in┐. Ry˝ca Rados│aw
doc.dr in┐. Rzo˝ca Waldemar
mgr Schneider Jan Doktorant
mgr Segeth Marzena
dr in┐. Sibilski Wojciech
mgr Skomra Agnieszka Doktorant
dr in┐. Skonieczny Jan
mgr Skowron Dorota Doktorant
dr in┐. Skowro˝ska-Szmer Anna
mgr in┐. Sulich Adam Doktorant
dr hab.in┐., prof. nadzw. PWr Szalbierz Zdzis│aw
dr in┐. Szczurowski Leopold
mgr îciga│a Marcelina Doktorant
dr in┐. îwida Adam
dr Tomczak Sebastian
dr Tutaj Jerzy
dr in┐. Tworek Katarzyna
dr in┐. Walecka-Jankowska Katarzyna
dr in┐. Wasilewski Adam
prof. dr hab.in┐. Weron Rafa│
dr in┐. Wŕglarz Magdalena
mgr Wiťniewski Tomasz Doktorant
mgr W│odarczyk Katarzyna Doktorant
dr in┐. Zabawa Jacek
dr in┐. Zab│ocka - Kluczka Anna
dr Zaleski Przemys│aw
mgr Zarŕba Maciej Doktorant
doc. dr in┐. Zbroja Tadeusz
dr in┐. Zgrzywa-Ziemak Anna
Dr Zimmer Joanna
dr Zymonik Janusz
dr Zymonik Krzysztof
dr hab., prof.nadzw. PWr Zymonik Zofia
mgr in┐. Zyťk Anna Doktorant
mgr »o│ŕdziowska Anna Doktorant

   ę2002-2004 AG  

A. Groszek