Adiunkt naukowo-dydaktyczny

dr inż. Janusz Kroik

Katedra Infrastruktury Zarządzania (kier. prof. Zbigniew Malara)

Budynek B-1, p. 407 (przejściowo 309a)  tel. 71-320-28-53   e:mail: janusz.kroik@pwr.edu.pl

 

 

 

Profil i osiągnięcia zawodowe

 

Problematyka prac magisterskich

 

Sprawy Dydaktyczne

 

Konsultacje

 

Linki

 

 

 

1. Zarządzanie personelem ćw.Instrukcja_zasady_harmonogram_zaliczenia__zima_2016-17.DOC Artykuły HBR A-M; A-M treść artykułów

2. Zachowania organizacyjne ćw. Zasady,lista-artyk,pyt.kontr.16   INSTRUKCJA zima r.a 2017/18 ZASADY, SCENARIUSZ, INFORMACJE 17_18 książka do pytań kontrolnych Joanna M. wszystkie artykuły HBR 15_16 z listy XVIIb-XXXIIIb Ic-XVIIc.docx artykuły16_17HBR2016_17_artykuły Id_XXd

 

3. Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa, semin. Zasady, pytania do dyskusji ,

źródło literaturowe

[1] Jonkier , źr.lit

[2]red. Płoszajski,

[3]Forum OB   

[4] Artykuły HBR 4a 4b 4c oraz4d i 4e ponadto wszystkie HBR w jednym plikuHBR4a-4e+dwa inne

[5]15 przykładów firm      Mierzenie [3] inna postać pozycji [3], dodatek socilal inovation

 

4. Zarządzanie strategiczne seminarium; Zasady, scenariusz, lista artykułów i pytania kontrolne do pola 1 i 4 Koncepcja,zasady 2017/18, materiał do pola 4 F.K- Strategia, materiał do pola 3Akademia SP Artykuł do pola 5Internet_rzeczy , Modele biznesowe, pole 1  prezentacja do zajęć ; artykuły z HRB2015-16 o numerach 1d-25d pole 2

treść  artykułów -kolejno  HBR2016-17 o numerach 1e-23e kolejno artykuły1e_23e

A. Warsztaty Przedsiębiorczość – Podejmowanie, wdrażanie i powadzenie działalności gospodarczej 

1.  ZASADY, HARMONOGRAM, WARUNKI ZALICZENIA, ARTYKUŁY Z Rz (r.akad. 2016/17)   O MODELACH BIZNESOWYCH instrukcja 2017 Dwa warianty formularzFormularz recenzji

B Warsztaty Modele biznesowe- teoria i praktyka

1.  ZASADY, HARMONOGRAM, WARUNKI ZALICZENIA, ARTYKUŁY Z Rz (r.akad 2013/14)   instrukcja

C. Warsztaty Grupy kapitałowe- Przegląd problemów PLIK 1, Ceny transferowe PLIK 2 Przykłady rachunkowości PLIK 3, Zasady, scenariusz, odpowiedzi na pyt. kontrolne PLIK 4;  

Spakowane prezentacje   Przykłady GK sugerowane do prezentacji Krótki ich opis