ja
 Dr JAGODA MRZYGŁOCKA- CHOJNACKA

    Katedra Infrastruktury Zarządzania, Politechnika Wrocławska


s
trona główna

d
la studentów/ for students

d
orobek naukowy

p
rojekty

k
ontakt/CONTACT DETAILS
        

doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii

pracowniczka Katedry Infrastruktury Zarządzania
Politechniki Wrocławskiej