ja
 Dr JAGODA MRZYGŁOCKA- CHOJNACKA

    Katedra Infrastruktury Zarządzania, Politechnika Wrocławska
s
trona główna


d
la studentów/for students

d
orobek naukowy

p
rojekty

k
ontakt/Contact details

 

 

          Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka, doktor nauk humanistycznych w zakresie
          socjologii.
          Asystentka Katedrze Infrastruktury Zarządzania  Politechniki
          Wrocławskiej.


          Badaczka i ewalutorka. 
          Współpracuje jako specjalistka ds. monitoringu i ewaluacji i realizatorka  
          badań z organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną w
          ramach projektów finansowanych z EFS.

          Autorka ekspertyz z zakresu ubóstwa i wykluczenia społecznego.

          Niepoprawna optymistka i niestrudzona perfekcjonistka z
          zapotrzebowaniem na niebagatelny cel.