DR JAGODA MRZYGŁOCKA- CHOJNACKA

Katedra Infrastruktury Zarządzania,  Politechnika Wrocławska

 

strona główna
d
la studentów/for students
d
orobek naukowy
p
rojekty
k
ontakt/Contact details

Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii.
Asystentka w Instytucie Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

Pracę doktorską ,,Biedaszybnicy Zagłębia Wałbrzyskiego" obroniłam na Uniwersytecie Wrocławskim w 2011 roku, w oparciu o badania zrealizowane w ramach grantu promotorskiego finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr grantu  N N116 226636)

Autorka artykułów z zakresu socjologii pracy, socjologii ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.

W obszarze dydaktyki prowadzę następujące kursy: podstawy zarządzania, socjologia.

Badaczka i ewalutorka. 
Współpracuje jako specjalistka ds. monitoringu i ewaluacji i realizatorka badań z organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną w ramach projektów finansowanych z EFS.

Autorka ekspertyz z zakresu ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Niepoprawna optymistka i niestrudzona perfekcjonistka z zapotrzebowaniem na niebagatelny cel.