SSSG'2006. Nanomodel hurtowni w symulacji zarządzania zapasami (tutaj)
Badania Operacyjne i Decyzje 2005, 3-4. Symulacja jako metoda analizy zagadnienia programowania produkcji (tutaj)
ASIS'2004. Zasady rachunku kosztów działań (Activity-Based Costing) na przykładzie symulacyjnego modelu systemu produkcyjnego  (tutaj)
SSSG'2004. Wybrane techniki poszukiwania optymalnych rozwiązań  w symulacyjnej analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa  (tutaj)
SSSG'2003.  Zasady rachunku kosztów działań (activity-based costing) na przykładzie symulacyjnego modelu systemu obsługi (tutaj)
ZAKOPANE'2002. Symulacyjny model ssącego systemu sterowania produkcją (tutaj)
SSSG'2001. Pakiet Extend w dydaktyce modelowania symulacyjnego (tutaj)
SSSG'2000. Koncepcja hybrydy inteligentnego systemu wspomagania decyzji z symulatorem przedsiębiorstwa przemysłowego (tutaj)
SSSG'2002. Interface w hybrydowych inteligentnych systemach wspomagania decyzji (tutaj)
SSSG'2005. Planowanie eksperymentu w hybrydzie symulacja - system wspomagania decyzji (tutaj)
SSSG'2001. EKANWIN 2001 – Implementacja hybrydy systemu wspomagania decyzji i dydaktycznego symulatora przedsiębiorstwa (tutaj)
EMCS'2007. Tools of Monte Carlo Simulation in Inventory Management Problems
EMCS'2007. Monte Carlo Simulation Model To Study The Inequalities In Access To EMS Services
SMC'2007 Modelling Health Management Issues With Monte Carlo Simulation Approach In Spreadsheet
SMC'2007 An Attempt To Comparison Of Inventory Model Implementations In Arena And Extend Environments (tutaj)
Aktualne dane z bazy DOROBEK NAUKOWY PRACOWNIKÓW PWr
ISAT'2009 współautor: Mielczarek B., Simulation modeling of supply chain management system. Information systems architecture and technology : IT technologies in knowledge oriented management process. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. s. 263-274.


Journal of Applied Computer Science współautor: Mielczarek B.,Modeling access to emergency medical service - Monte Carlo simulation model in spreadsheet.. 2008 vol. 16, nr 1, s. 33-48.

SSSG'2008 Symulacyjne wzorce zachowa
ń : porównanie technik modelowania: diagramów zasobów i strumieni oraz dyskretnych strumieni obiektów. Metody symulacyjne w badaniu organizacji i w dydaktyce menedżerskiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. s. 61-78. (tutaj)

współautor: Radosi
ński E., Analizy marketingowe z wykorzystaniem symulacji komputerowej. Badania marketingowe : metody - nowe technologie - obszary aplikacji / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. s. 85-95.

SSSG'2007 Efekt byczego bicza w modelu ła
ńcucha dostaw. Modelowanie symulacyjne systemów społecznych i gospodarczych II. Pod red. nauk. Alicji Balcerak i Edwarda Radosińskiego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007, s. 119-132 (tutaj)
ISAT 2012 Integrating Discrete Event Simulation and Financial Reporting. Information systems architecture and technology. eds. Zofia Wilimowska, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

ECMS 2011 współautor: Mielczarek Bożena. Integrating Monte Carlo simulation with other spreadsheet-based modelling methods to teach management science.25th European Conference on Modelling and Simulation, ECMS 2011 proceedings / ed. by Tadeusz Burczynski

ISAT 2011 współautor: Mielczarek Bożena. Applying simulation models in budgeting.Information systems architecture and technology : information as the intangible assets and company value source / eds. Zofia Wilimowska [i in.]. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

ISAT 2010 współautor: Mielczarek Bożena. Simulation modeling in investments decisions.Information systems architecture and technology : IT models in management process / eds. Zofia Wilimowska, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

SSSG 2010 Symulacyjny model procesu produkcji jogurtu z wykorzystaniem podejścia discrete rate modeling.Modele symulacyjne i gry menedżerskie we wspomaganiu decyzji i w dydaktyce / pod red. nauk. Alicji Balcerak i Witolda Kwaśnickiego. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010
Integrating simulation and financial statement creating process.

Information systems architecture and technology : knowledge based approach to the design, control and decision support [Dokument elektroniczny] / eds. Jerzy Świątek [i in.]. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013. s. 109-120
ISAT 2013 Integrating simulation and financial statement creating process. Information systems architecture and technology : knowledge based approach to the design, control and decision support, eds. Jerzy Świątek [i in.]. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

ISAT 2013 współautor: Lubicz Marek. Advanced simulation models of regional healthcare systems. Information systems architecture and technology : knowledge based approach to the design, control and decision support, eds. Jerzy Świątek [i in.]. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej