mgr inż. Maria Galant-Pater

bud.  B4 p. 5.20

tel. (71) 320-42-01

e-mail:

maria.galant-pater@pwr.edu.pl

 

Rozkład zajęć prowadzącego/my week-schedule

Konsultacje/Office Hours

Przedmiot/course name

Materiały/handouts

 

TI - Technologie  informacyjne – lab.

ZOBACZ

LISTY OBECNOŚCI – WYNIKI

wtorek                   środa

BD - Bazy danych – lab.

ZOBACZ

T4 odpowiedzi do zadań

T5 odpowiedzi do zadań

T6 odpowiedzi do zadań

T7 odpowiedzi do zadań

T9_Modelowanie – szablon elementów notacji (PowerPoint)

LISTY OBECNOŚCI - WYNIKI

MPBO - Modelowanie procesów biznesowych
organizacji  – lab.

ZOBACZ

 

LISTY OBECNOŚCI

WYNIKI

ISA - Information Systems Analysis – lect.

COURSE  SYLLABUS

COURSE  INFORMATION & RULES

ASSIGNMENTS LIST

FINAL TEST RESULTS

CURRENT LECTURE HANDOUTS

Lecture 1 - 05th Oct.
Introduction

            Read more:             L1_What_every...
                                          L1_Trends_in…

Lecture 2 - 19th Oct.
Information Systems (IS)- General Systems Theory Fundamentals

Lecture 3 - 16th Nov.
Organization versus Information System

Lecture 4 - 30th Nov.
IS Analysis Process & System Analyst

Lecture 5 - 14th Dec. (no new handouts; Lect. 4 cont.)
Perspectives  of IS Analysis

Lecture 6- 11th/25 th Jan
Information Requirements Gathering Techniques

                     Part I              Part II

Lecture 7 - 25th Jan.
IS Development, Categories and Strategy Planning

Lecture 8 – 1th Feb
Short Summary & Final Test

 

KOMUNIKATY SPECJALNE     SPECIAL ANNOUNCEMENTS

 

·         Nie czytam maili  wysyłanych z innych kont niż poczta studenta PWr i na nie odpowiadam.
Sending mails to me – please use the University postal service.

·         Na maile wysłane na mój adres w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy odpowiadam w poniedziałek (w godzinach konsultacji) lub w pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym.
“Weekend belongs to me” – I do not answer any mails.

·         Proszę o przesyłanie maili, w których TEMAT zawiera następujące informacje:  skrót nazwy przedmiotu, termin zajęć, hasłowo czego dotyczy treść maila

Np.      TI pn TP 13.15  nieobecność

            BD czw 9.15 brak listy na następne lab.

            MPBO wt 11.15  

            ISA

e-mail topic  - should start with the course title acronym ISA and contain short mail-reason description.

POWRÓT - BACK