mgr inż. Maria Galant-Pater

bud.  B4 p. 5.20

tel. (71) 320-42-01

e-mail:

maria.galant-pater@pwr.edu.pl

 

Rozkład zajęć prowadzącego/my week-schedule

Konsultacje/Office Hours

Przedmiot/Course name

Materiały/Handouts

Listy obecności-Wyniki/Assignments lists-Results

TI - technologie  informacyjne – lab.

ZOBACZ

LISTY OBECNOŚCI – WYNIKI

TP poniedziałek                  TN poniedziałek

TP środa                  TN środa

Technologia przetwarzania danych – lab (kurs powtórkowy)

ZOBACZ

Zrobione:      T4_zad_dod      T_5zad_dod

Lista ob. – wyniki

PAU -programowanie  aplikacji  użytkowych – lab.

ZOBACZ

LISTY OBECNOŚCI - WYNIKI

PAI - programowanie  aplikacji  użytkowych – lab.

ZOBACZ

LISTY OBECNOŚCI - WYNIKI

ISA - information systems analysis – lect.

COURSE INFORMATION AND RULES

CURRENT LECTURE HANDOUTS

Lecture 1 - 06th Oct.
Read more:         pdf_1           pdf_2

Lecture 2 - 20th Oct.

Lecture 3 - 3th Nov.

Lecture 4/5 - 17th Nov/1th Dec.

Lecture 6 Part 1 - 15th Dec.

Lecture 6 Part 2 - 12th Jan.

Lecture 7 - 12th Jan.

Lecture 8 - 26th Jan – Short Summary
Final Test

ASSIGNMENTS LIST

FINAL TEST RESULTS

 

KOMUNIKATY SPECJALNE     SPECIAL ANNOUNCEMENTS

 

·         Nie czytam maili  wysyłanych z innych kont niż poczta studenta PWr i na nie odpowiadam.
Sending mails to me – please use the University postal service.

·         Na maile wysłane na mój adres w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy odpowiadam w poniedziałek (w godzinach konsultacji) lub w pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym.
“Weekend belongs to me” – I do not answer any mails.

·         Proszę o przesyłanie maili, w których TEMAT zawiera następujące informacje:  skrót nazwy przedmiotu, termin zajęć, hasłowo czego dotyczy treść maila

Np.      TI czw 13.15  nieobecność

            PAU śr 9.15 brak listy na następne lab.

            PAI ptk 11.15  

e-mail topic  - should start with the course title acronym ISA and contain short mail-reason description.

POWRÓT - BACK