i

Instytut Organizacji i Zarządzania

Politechniki Wrocławskiej

ul. Smoluchowskiego 25 (bud. B1), 50-372 Wrocław
tel. (71) 320-23-81, 328-28-19, fax (71) 320-34-32

dr Barbara Gładysz