Informacja o pracowniku


dr inż. Jan Skonieczny

  Adiunkt
  Katedra Infrastruktury Zarządzania
   
 

Budynek:  B-1 p. 406b

  Telefon:  (71) 320-42-40
e-mail:  jan.skonieczny@pwr.wroc.pl
  Adres sewisu WWW: http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/skonieczny/
   
   Informacje dla studentów
   
  Konsultacje i godziny organizacyjne
 
DzieńGodzinyRodzaj spotkania
Wtorek 15-17 Konsultacje lato 2014/15
Czwartek 13-15 Konsultacje lato 2014/15

   
  Wiadomości dla studentów
 
Temat: Zajęcia w semestrze letnim 2014/15 28 marca 2015
Wtorek: Przedsiębiorczość Strategiczna - seminarium, tydzień p/n sala 4.33 B4 godz.13-15 Wtorek: Strategic Management tydzień p/n sala 2.38 B4 godz. 17.05-18.35 Czwartek: Ochrona Własności Intelektualnej tydzień p/n sala 301 D1 godz. 15.15-16.45 i 17.05-18.35 Piątek: Przedsiębiorczość Strategiczna - wykład, tydzień p/n,sala 22 C3 godz. 9.15-10.45 Piątek: Przedsiębiorczość Strategiczna - seminarium, tydzień p, sala 22 C3, godz. 7.30-9.00

 

Temat: Nowe Godziny Konsultacji w semestrze letnim 2014/15 28 marca 2015
Nowe Godziny Konsultacji - wtorek 15-17 - czwartek 13-15 Kontakt: mail: jan.skonieczny@pwr.edu.pl

 

Temat: Zarządzanie Strategiczne - Seminarium 14 października 2014
Szczegóły dotyczące seminarium znajdziecie Państwo pod linkiem: http://www.ioz.pwr.wroc.pl/Pracownicy/Kroik/Dydaktyka/dydaktyka.htm Punkt 4. Zarządzanie Strategiczne - zasady.

 

Temat: Outsourcing -"Magiczne słowo" - komentarz menedżera 11 lutego 2014
http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/705506,1085998-Magiczne-slowo-outsourcing--czyli-symbol-nowej-gospodarki.html

 

Temat: Zmiana zachowań strategicznych wymuszona przez klientów - ciekawy artykuł 30 grudnia 2013
Marka budowana z myślą o pięknych dzieciakach zderzyła się z brzydką rzeczywistością, gdy nadszedł kryzys i okazało się, że ubrania z metką Abercrombie są za drogie. Teraz firma musi powalczyć o klientów, których dyskryminowała ze względu na noszony przez nich rozmiar. http://m.onet.pl/biznes/prasa,m54e2

 

Temat: 100 lat Taśmy Produkcyjnej 15 grudnia 2013
Każda rewolucja ma swoich bohaterów i symboliczne daty. Dla rewolucji taśmy produkcyjnej najważniejszy jest Henry Ford, twórca koncernu Ford Motor Company. Symboliczna data – 1 grudnia 1913 r. To oficjalny moment rozpoczęcia pracy pierwszej taśmy w zakładach Highland Park w Detroit. Był na niej montowany samochód osobowy Ford T. Więcej pod adresem http://www.polityka.pl/rynek/1562321,1,pomysl-ktory-nam-dal-produkcje-masowa.read#ixzz2nZ0KqCSO

 

Temat: Współczesne siły kształtujace przyszłośc - raport 24 października 2013
Współczesne siły kształtujące przyszłość 1 Przesunięcie „równowagi” gospodarczej i politycznej na Wschód - Chiny, Indie, nowa konsumpcja, innowacje (Jugaad innovation), wojny patentowe (ACTA), gospodarka nieformalna. 2.Paradygmat produktywności, automatyzacja, technologie chmurowe, Big Data 3.Globalna sieć, internet, platformy wymiany wiedzy, wikipedia 4.Ograniczony dostęp do surowców, gospodarka cyrkulacyjna, ochrona planety, posiadanie dóbr traci na znaczeniu 5.Relacje państwo-rynek, erozja państwa, kryzys wartości państwa demokratycznego, ograniczanie praw obywatelskich, ograniczony dostęp do dóbr podstawowych Więcej nt. współczesnych sił kształtujących przyszłość pod adresem http://cyfrowagospodarka.pl/wp-content/uploads/2012/07/01_PunktPrzelomu.pdf

 

Temat: Teamt 2: Wizja, misja i wartości podstawowe - projekt 23 października 2013
Celem kolejnych zajęć projektowych jest opracowanie wizji, misji i wartości podstawowych dla wybranej organizacji. W tym celu, należy udać się badanej organizacji i w oparciu o dokumenty źródłowe oraz rozmowy w menedżerami najwyższego szczebla zebrać informacje o wizji, misji i wartościach podstawowych. W przypadku braku wizji, misji i wartości podstawowych proszę przygotować ich własne opisy. W przypadku ich istnienia, ale niezadowalającej lub negatywnej oceny (oparciu o udostępniony tekst i literaturę przedmiotu) proszę dokonać ich analizy i uzupełnić o brakujące cechy. Wizja jest obrazem przyszłości, którą uczestnicy organizacji chcą wykreować (Krzysztof Obłój). Cechy dobrej wizji: odnosi się do przyszłości, zawiera marzenia, jest wiarygodna, lapidarna i konkretna Peter Drucker, Praktyka zarządzania, 1998: 1. Czym jest nas biznes? – Kim jest klient, kim jest aktualny klient, kim jest potencjalny klient, gdzie i jak dokonuje on zakupów, jak można dotrzeć do niego, co kupuje klient, co jest wartością dla klienta. 2. Czym będzie nas biznes? – jak dużego rynku oczekujemy dla naszego biznesu za pięć albo za dziesięć lat, czy dojdzie do zasadniczych zmian w strukturze rynku i technologii, jakie czynniki będą określać ten rozwój, jakich zmian na rynku możemy oczekiwać w następstwie rozwoju gospodarczego, mody, gustów, posunięć konkurencji, jakie innowacje zmienią upodobania klienta, stwarzając nowe potrzeby, a likwidując stare, stwarzając nowe sposoby zaspokojenia pragnień klienta, jakie innowacje zmienią pojęcie wartości u klienta lub dadzą mu więcej satysfakcji z tych wartości, jakie potrzeby ma klient, których nie zaspokajają w sposób dostateczny oferowane mu obecnie produkty i usługi, 3. Czy może być nas biznes w przyszłości? – czy jesteśmy we właściwym biznesie, czy też w ogóle powinniśmy go zamknąć Misja odpowiada na pytania (L.Krzyżanowski, B.Wawrzyniak, R.Krupski): po co istniejemy, do czego dążymy, co mamy osiągnąć, czyje (podmiotowo) i jakie (przedmiotowo) potrzeby zaspokajamy), jakie jest nasze społeczne przeznaczenie. Elementy misji: klienci, produkty, usługi, technologia, wizerunek. Dziewięć elementów misji R. Dawida: Klienci (kim są), produkty (jakie są główne wyroby i usługi firmy), miejsce działania firmy (gdzie firma działa), technologia (jaka jest podstawowa technologia firmy), cel , co będzie wymagało, zm (jaki jest cel ekonomiczny firmy), filozofia (jakie są podstawowe przekonania, wartości, aspiracje i priorytety firmy), własna koncepcja biznesu firmy (co jest najmocniejszą stroną firmy i na czym polega jej przewaga konkurencyjna), publiczny wizerunek firmy (co jest społeczną powinnością firmy oraz jaki jest jej pożądany wizerunek), personel (jaki jest stosunek firmy do pracowników) James C. Collins, Jerry I. Porras „ Zbuduj wizję swojej organizacji Dobrze przygotowana wizja składa się z dwóch elementów: - podstawowej ideologii – definiuje jakich wartości bronimy i dlaczego istniejemy - obraz przyszłości – to wyraz naszych aspiracji, tego, czym zamierzamy się stać, co chcemy osiągnąć i stworzyć, czyli coś, co będzie wymagało znaczących zmian i postępu, jeśli mamy to osiągnąć. Na podstawową ideologię składają się (1) Podstawowe wartości – definiowanie jako przewodnie zasady, którymi kieruje się organizacja. Mają swoje korzenie w przekonaniu założyciela organizacji, że powinno się je kultywować dla nich samych, a nie tylko po to, żeby wykorzystać związaną z nimi szansę biznesową i zarobić na niej. Zamiast zmieniać swoje wartości podstawowe organizacja zmienia rynki, na których prowadzi działania – poszuka innych klientów – po to by pozostać lojalną wobec wartości, których wyznaje. (2) Podstawowy cel – stanowi najbardziej fundamentalny powód istnienia organizacji . Nie powinno się go mylić z aktualnymi liniami produktów czy segmentami klientów. Odzwierciedla on raczej idealistyczne motywacje pracowników organizacji, które skłaniają ich do pracy w niej. Na obraz przyszłości składają się: (1) Wielkie ryzykowne śmiałe cele do zrealizowania w ciągu 10-30 lat – powinny być na tyle porywające i namacalne, że angażują pracowników. Barwny opis - jaskrawy porywający i konkretny opis tego, co będzie oznaczało osiągnięcie przyjętego wielkiego, ryzykownego i śmiałego celu. Przykład Sony: 1. Podstawowa ideologia: 2. Podstawowe wartości: - poprawa reputacji japońskiej kultury i statusu narodowego - bycie – pionierem – niepożądanie za innymi, dokonywanie niemożliwego - sprzyjanie rozwojowi indywidulanych zdolności i kreatywności 3. Podstawowy cel Doświadczyć czystej radości wprowadzania innowacji i praktycznego zastosowania technologii dla dobra i przyjemności społeczeństwa 2.Obraz przyszłości · Wielki ryzykowny śmiały cel Stać się firmą najbardziej znaną z tego, że zmieniła wizerunek japońskich produktów, które słynęły na świecie z kiepskiej jakości · Barwny opis Stworzymy produkty, które przetrwają na całym świecie … Będziemy pierwszą japońską firmą, która wejdzie na amerykański rynek i będzie na nim prowadzić bezpośrednią dystrybucję… Odniesiemy sukces na polu innowacji, z którymi amerykańskie firmy sobie nie poradziły – takich jak radio tranzystorowe… Za pięćdziesiąt lat nasza marka będzie bardziej znana niż jakakolwiek inna na świecie … i będzie się kojarzyć z innowacjami i jakością, które będą mogły mierzyć się z tymi, które oferują najbardziej innowacyjne firmy na świecie… informacja „Wyprodukowano w Japonii” będzie oznaczała coś dobrej jakości. Literatura do tematu 2: 1. G.Gierszewska, B.Olszewska, J.Skonieczny, Zarządzanie strategiczne dla inżynierów, PWE 2013, s. 50-54 2. Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, pod red. M.Moszkowicza, PWE, 2005, s. 2008-224 3. James C. Collins, Jerry I. Porras „ Zbuduj wizję swojej organizacji, HBR Polska,

 

Temat: Specjalność: Przedsiębiorczość, innowacje i projekty (PIP) 9 października 2013
Są co najmniej trzy powody dla których warto wybrać tę specjalność: (1) przedsiębiorcze podejście do zarządzania firmą, (2) ciągłe wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, (3) profesjonalne zarządzanie projektami. Zmiany na rynku wymuszają poszerzenie dotychczasowych kompetencji ściśle zawodowych o nowe zagadnienia takie, jak: zakładanie własnej działalności gospodarczej, pozyskiwanie środków finansowych na jej prowadzenie, generowanie pomysłów innowacyjnych i ich wdrażanie w postaci wynalazków, patentów i nowych rozwiązań organizacyjnych. Jako specjalista w tej dziedzinie będziesz uczestniczyć w firmie w procesie formułowania i wdrażania strategii innowacyjnych. Przekażemy Ci wiedzę, jak tworzyć i zarządzać zespołami zadaniowymi opracowującymi innowacyjne rozwiązania i przedsięwzięcia organizacyjne. Poznasz metody pobudzania przedsiębiorczości i pomiaru innowacji w organizacji przy uwzględnieniu oddziaływania turbulencyjnego otoczenia. Dzięki nabytej nowej wiedzy i umiejętnościom będziesz mógł pracować w małych i średnich przedsiębiorstwach, w dużych przedsiębiorstwach (korporacjach), w jednostkach badawczo-rozwojowych (inkubatorach przedsiębiorczości, centrach transferu technologii, parkach technologicznych) pełniąc funkcję menedżera odpowiadającego za sprawy rozwoju przedsiębiorczości i wdrażania innowacji w odniesieniu do realizowanych strategii, projektów i zadań lub jako przedsiębiorca indywidualny skutecznie zarządzać własną firmą. Pracownicy autoryzujący specjalność: dr inż. Adam Dzidowski, dr inż. Radosław Ryńca, dr inż. Jan Betta, dr Aldona Dereń, dr inż. Jan Skonieczny, dr inż. Adam Świda, dr inż. Piotr Kubińki, dr inż. Janusz Kroik, dr inż. Alicja Balcerak, dr inż. Lidia Żurawowicz. Zostań brokerem innowacji Wielu ludzi wybrało już innowacje i przedsiębiorczość. Sprawdź kto i dołącz do nich: http://www.youtube.com/watch?v=2NK0WR2GtFs Gdybyś jeszcze potrzebował czasu na wybór specjalności: „Przedsiębiorczość, innowacje i projekty” zajrzyj tu i obudź się: http://www.youtube.com/watch?v=mYA5TDhc0aA http://www.youtube.com/watch?v=5y_KJAg8bHI

 

Temat: TEMAT 1: Charakterystyka diagnozowanej organizacji (przedsiębiorstwa, szkoły, szpitala, instytucji badawczej, itd.) 7 października 2013
Cel: - opis diagnozowanej organizacji - identyfikacja aktualnego modelu biznesowego organizacji 1. Pytania ogólne: - Od kiedy organizacja prowadzi działalność? - Jakie były przesłanki jej powołania do życia? - W jakim sektorze organizacja prowadzi działalność? - Czym się zajmuje? - Jaka jest forma prawna organizacji? - Jak jest historia organizacji (Mile Stones)? - Jakie kryzysy przeżywała organizacja? 2. Pytania umożliwiające identyfikację aktualnego modelu biznesowego diagnozowanej organizacji Źródło: http://www.businessmodelgeneration.com/canvas A. Najważniejsi partnerzy 1. Kim są nasi najważniejsi partnerzy? 2. Kim są nasi główni dostawcy? 3. Jakie podstawowe zasoby nabywamy od partnerów? 4. Jakie najważniejsze działania wykonują nasi partnerzy? B. Najważniejsze działania 1. Jakich najważniejszych działań wymaga nasza propozycja wartości? 2. Jakie kanały dystrybucji wykorzystujemy? 3. Jakie mamy relacje z klientami 4. Jakie są nasze strumienie przychodów C. Najważniejsze zasoby 1. Jakich najważniejszych zasobów wymaga nasza pozycja wartości? 2. Jakie kanały dystrybucyjne wykorzystujemy? 3. Jakie mamy relacje z klientami? 4. Jakie są nasze strumienie przychodów? D. Propozycja wartości 1. Jaką wartość dostarczamy klientom? 2. Który z problemów naszych klientów pomagamy rozwiązać? 3. Jakie pakiety produktów i usług oferujemy każdemu segmentowi? 4. Jakie potrzeby klientów zaspokajamy? 5. Co jest produktem o minimalnej koniecznej funkcjonalności (Minimum Viable Product – MVP)? E. Relacje z klientami 1. W jaki sposób pozyskujemy i utrzymujemy klientów oraz wspomagamy ich rozwój? 2. Jakie relacje łączą nas z klientami? 3. Jak są one zintegrowane z pozostałymi elementami naszego modelu biznesowego? 4. Jaki jest ich koszt? F. Kanały dystrybucji 1. Jakie kanały dystrybucji są preferowane przez poszczególne segmenty klientów? 2. Jak docierają do nich inne firmy? 3. Które kanały sprawdzają się najlepiej? 4. Które są najbardziej efektywne kosztowe? 5. Jak je integrujemy z nawykami klientów? G. Segmenty klientów 1. Kim są nasi najważniejsi klienci? 2. Jakie są nasze archetypy klienta? H. Struktura kosztów 1. Które koszty wbudowane w nasz model biznesowy są najważniejsze? 2. Które główne zasoby są najdroższe? 3. Które podstawowe działania są najdroższe? I. Strumienie przychodów 1. Za jakie korzyści nasi klienci są naprawdę skłonni płacić? 2. Za co płacą obecnie? 3. Jaki jest nasz model przychodów? 4. Na czym polega nasza polityka ustalania cen?

 

Temat: Najnowsza prognoza rozwoju świata do 2060 r. 3 grudnia 2012
Prognozę zatytułowaną „Looking to 2060: Long-term global growth prospects” (Patrząc w kierunku 2060 r. Perspektywy długoterminowego globalnego wzrostu”) opublikowała OECD, organizacja skupiająca 30 najbogatszych państw świata, wśród nich Polskę. Więcej pod adresem http://www.polityka.pl/nauka/komputeryiinternet/1532723,1,bendyk-swiat-bedzie-sie-rozwijal-a-polska.read#ixzz2E0FrZIeG

 

Temat: Polska 2030 29 października 2012
Raport Polska 2030 - wizja i kierunki rozwoju Polski Zapoznaj się z raportem: http://www.premier.gov.pl/files/file/Dokumenty/PL_2030_wyzwania_rozwojowe.pdf

 

 

   
 

 

   ©2002-2004 AG  

A. Groszek