Informacja o pracowniku


dr inż. Lidia Żurawowicz

  Adiunkt
  Katedra Systemów Zarządzania
   
 

Budynek:  B-1 p. 311c

  Telefon:  320-42-82
e-mail:  lidia.zurawowicz@pwr.edu.pl
  Adres sewisu WWW: http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/zurawowicz
   
   Informacje dla studentów
   
  Konsultacje i godziny organizacyjne
 
DzieńGodzinyRodzaj spotkania
Piątek 7.15-9.15 Konsultacje lato 2014/15
Sobota 15.00-17.00 Konsultacje lato 2014/15

   
  Wiadomości dla studentów
 
Temat: Strategie zarządzania wiedzą chronioną etap III - wzory przemysłowe 27 kwietnia 2015
OCHRONA WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH DLA PRODUKTÓW Proszę zapoznać się z definicją wzoru przemysłowego – co uważa się za wzór przemysłowy, co może być w ten sposób chronione itp. (strona UPRP.pl). Następnie należy zaprojektować (narysować i opisać) wzór przemysłowy dla swojego produktu (rozwiązania, które zostało zgłoszone do ochrony patentowej w etapie II) – wzór może dotyczyć samego produktu (jego kształtu, kolorystyki, powierzchni materiału, faktury, zdobień itp.) lub też opakowania tego produktu (np. kształt butelki, kartonika, pojemnika itp.). Proszę przeprowadzić badania wzorów przemysłowych już istniejących i chronionych na rzecz innych podmiotów . Badania wzorów przemysłowych przeprowadzić należy zarówno w bazie UPRP, jak i w bazach międzynarodowych. W bazie Wspólnotowych wzorów przemysłowych OHIM/OAMI – DESIGN VIEW(https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome) wyszukać można wzory chronione na terenie wszystkich krajów UE. Wyszukiwanie wzorów przemysłowych zgłaszanych w trybie międzynarodowym przeprowadzić można w bazie WIPO międzynarodowych rejestracji wzorów przemysłowych – Hague Express (http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/) lub Global Design Database. Proszę dokonać analizy porównawczej wyszukanych wzorów (porównać najbardziej podobne wzory z własnym projektem wzoru) i dokonać oceny oryginalności własnego wzoru i możliwości jego ochrony. Wnioski z badań i wyszukiwań w bazach. W ostatnim kroku, proszę dokonać zgłoszenia wzoru przemysłowego do UPRP – jak poprzednio – wypełniając odpowiedni formularz zgłoszeniowy i załączając wszystkie niezbędne dokumenty – przede wszystkim opis, rusunki.

 

Temat: Task for the students of Management Ethics 27 kwietnia 2015
TASK 1: If corporations have some type of social responsibility, what form does it take ?? Go to the website of two companies of your choice and find the section dealing with social issues, headed like:CSR or sustainability or Corporate citizenship etc Present the reasons the corp give for their involvment in CSR Is there a balance in business and moral reasons ? Or is one type predominating ?

 

Temat: Strategie zarządzania własnością intelektualną - seminarium etap II 30 marca 2015
ETAP II BUDOWANIE PORTFOLIO – OCHRONA ROZWIĄZAŃ a) Rozważenie i krótki opis możliwych do wygenerowania przez firmę innowacyjnych pomysłów, rozwiązań, produktów, procesów i usług w danej branży. a. Wybór jednego z pomysłów i zbadanie jego zdolności ochronnej. Powinien być to pomysł, na bazie którego powstanie produkt możliwy do ochrony jako wzór użytkowy lub wynalazek nadający się do opatentowania. b. Wstępna prognoza potencjału sprzedaży naszego nowego produktu, polegająca na próbie zbadania: • Zapotrzebowania na daną innowację na rynku oraz jego skalę (czy podobne rozwiązania już istnieją na rynku, czy w wystarczającym stopniu zaspakajają potrzeby klientów, jakie miejsce może zając wobec tego nasz produkt i w czym będzie tkwiła jego siła, nowość, oryginalność, atrakcyjność, jaki rynek możemy nim zdobyć) • Perspektywiczność rynku dla danego produktu oraz rozważenie kiedy, w jaki sposób i na jakim terytorium najbardziej korzystne będzie uzyskanie ochrony naszego rozwiązania. Uzasadnienie. d. Podjęcie następujących kroków zmierzających do ochrony rozwiązania patentem lub prawem ochronnym na wzór użytkowy: • Zweryfikowanie zdolności ochronnej/patentowej danego rozwiązania: a. analiza istoty badanego rozwiązania - krótki opis, cechy charakterystyczne (należy wzorować się na abstraktach opisów wynalazków lub wzorów użytkowych podobnych, wyszukanych w bazach patentowych zarówno UPRP jak i EPO (baza espacenet). Wylistowanie słów kluczowych (w jęz. pol i ang, które najlepiej określają wynalazek i posłużą do wyszukiwań w bazach. b. sprawdzenie, czy wynalazek nie podlega wyłączeniu z opatentowania (należy znaleźć odpowiedni ustęp w Ustawie Prawo Własności Przemysłowej i odnieść się do niego) c. określenie dziedziny techniki wg. MKP , najlepiej na podstawie najbardziej podobnych wynalazków znalezionych w bazacg, (Symbole i znaczenie Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej dostępne są on-line na stronach UPRP i EPO) d. badanie aktualnego stanu techniki w danej dziedzinie w: i. Bazach informacji patentowej (UPRP espacenet i WIPO Patents) ii. źródłach niepatentowych (należy spróbować ‘wygooglować’ informacje o podobnych rozwiązaniach w Internecie- mogą to być informacje zawarte w publikacjach typu książki, artykuły, informacje z wystaw, informacje o produktach sprzedawanych na rynku itp) e. analiza porównawcza wyszukanych „podobnych” rozwiązań f. porównanie „podobnych” rozwiązań z rozwiązaniem, dla którego badana jest zdolność ochronna i ocena nowości naszego rozwiązania g. ocena i wykazanie poziomu wynalazczego - np. poprzez porównanie z podobnymi rozwiązaniami h. ocena przemysłowej stosowalności Badanie zdolności patentowej powinno zakończyć opracowanie sprawozdania i wniosków z badania, udokumentowane printscreenami z wyszukiwań. UWAGA: Pomoc do badania aktualnego stanu techniki i zdolności patentowej: 1. PLIK INFORMACJA PATENTOWA na mojej stronie 2. Krótka instrukcja wyszukiwania w bazie UPRP i espacenet: a) wyszukiwanie po słowach kluczowych b) wyszukiwanie po klasyfikacji patentowej Zapytanie do bazy w trybie wyszukiwania wg kryteriów lub „Advanced search”: W polu „Keywords In title or abstract„ (słowa kluczowe w tytule lub skrócie) wpisujemy słowa ( w jęz. angielskim lub niemieckim w bazie espacenet. Tylko w bazie UPRP wyszukujemy w jęz. pol !!!) ) odpowiadające szukanym rozwiązaniom np. refrigerator, printer, ballpen itd. Przeglądamy wyszukane rezultaty – jeśli odpowiadają naszej dziedzinie, to spisujemy symbole Klasyfikacji patentowej z dokumentów dotyczących wynalazków najbardziej podobnych do naszego rozwiązania. Następne wyszukiwanie prowadzimy po tych symbolach klasyfikacji MKP/IPC (wpisując symbol klasyfikacji w polu International Patent Classification) i sprawdzamy czy wynalazki są podobne. Te najbardziej podobne porównujemy znowu z naszym pomysłem. Kolejne wyszukiwanie może polegać na połączeniu kryteriów wyszukiwawczych: słów kluczowych i klasyfikacji - wykorzystywane symbole klasyfikacji powinny być objaśnione (do tego służy zakładka w bazie po lewej stronie „Classification search” . Na podstawie powyższych badań należy dokonać ostatecznego wyboru rodzaju ochrony i wybór ten uzasadnić (należy tu oprócz zdolności ochronnej wziąć pod uwagę też koszty ochrony, spróbować odpowiedzieć na pytanie czy naprawdę warto rozwiązanie opatentować i dlaczego i czy jakie są szanse na to, że spodziewane zyski pokryją koszty rozwoju produktu i utrzymywania jego ochrony. Należy spróbować ocenić perspektywiczność innowacji – czy będzie tylko chwilową modą czy ma szanse stworzenia długofalowego trendu, czy istnieją szanse na wykreowanie nowej niszy rynkowej i bycie liderem na rynku w dłuższej perspektywie. Przy podejmowaniu i uzasadnianiu decyzji o ochronie rozwiązania odpowiedz na następujące pytania: 1. Czy spełnione są kryteria ochrony (w przypadku wynalazku – nowość, oryginalność, przemysłowa stosowalność), czy pomysł chronić patentem czy zachować w tajemnicy: jeśli trudne jest naśladownictwo tego produktu (patrz receptura Coca-Coli) lub trudne może być ustalenie naruszeń lub też przewidywany czas życia produktu może być krótszy niż czas udzielania ochrony – wtedy należy raczej chronić rozwiązanie jako tajemnicę i ustalić warunki tej tajemnicy oraz dokonać analizy opłacalności i możliwości szybkiego wdrożenia i wykorzystania luki rynkowej. Jeśli zaś naśladownictwo jest łatwe i łatwe jest ustalenie naruszeń a przewidywany czas życia produktu na rynku dużo dłuższy od całej procedury ochronnej – warto patentować.

 

Temat: MANAGEMENT ETHICS - COURSE STRUCTURE AND GENERAL TOPICS FOR PRESENTATIONS 27 lutego 2015
1. Introduction to business ethics 2. Framing business ethics (‘Corporation’) 3. Normative ethical theories 4. Making decisions in business ethics 5. Managing business ethics 6. Shareholders and business ethics 7. Employees and business ethics 8. Consumers and business ethics 9. Suppliers, competitors, and business ethics 10. Civil society and business ethics 11.Government, regulations and business ethics 12. Cross-cultural differences and ethics 13. Conclusions and future perspectives 14. Final assessment/test (if required) - 12/06/2015 !!!!!!

 

Temat: SEMINARIUM „STRATEGIE ZARZĄDZANIA WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ” - ogólne wytyczne 27 lutego 2015
1.CEL kursu: PROJEKTOWANIE MODELU ZARZĄDZANIA WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ oraz POLITYKI I STRATEGII dot. zasobów własności intelektualnej DLA FIRMY W FAZIE START-UP. OPIS ZADANIA, PODSTAWOWE POJĘCIA: START-UP możemy zdefiniować jako: Młody biznes, nowe przedsięwzięcie oparte na nowych technologiach, nastawione na szybkie stworzenie pewnej realnej wartości (finansowej, intelektualnej lub obu). Projekt biznesowy, oparty na gotowym do wprowadzenia na rynek produkcie, który jeszcze nie wszedł do sprzedaży lub sprzedaż jest jeszcze na pomijalnym poziomie. Wzorem dla tworzenia naszego Modelu Zarządzania Własnością Intelektualną będzie Model Zarządzania Wiedzą Chronioną, opracowany przez Prof. Wiesława Kotarbę, który opisany został w publikacji pt. „Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji”, red.nauk. W. Kotarba, PWE, Warszawa 2006. Kolejne rozdziały publikacji możemy traktować jako wytyczne i pomoc przy projektowaniu Modelu na poszczególnych etapach, np. rozdział dot. Wizualizacji marki pomoże nam dokonać właściwego wyboru nazwy firmy i produktu (marki) w pierwszym etapie, w kolejnych – rozdziały dot. ochrony wiedzy pozwolą na podjęcie optymalnych decyzji co sposobu, rodzaju, czasu, zasięgu ochrony naszych rozwiązań, oznaczeń, utworów. Rozdział dot. oceny wartości wiedzy chronionej pomoże w podjęciu decyzji w jaki sposób szacować wartość portfela naszej własności intelektualnej. Kolejne rozdziały pomogą dokonać wyborów dot. sposobów wykorzystania naszej wiedzy chronionej, metod korzystania z informacji patentowej, prowadzenia badań patentowych, wreszcie - dokonania wyboru odpowiedniej dla naszej firmy strategii ochrony wiedzy i polityki zarządzania własnością intelektualną. W celu opracowania projektu modelu zarządzania własnością intelektualną dla naszej firmy, podejmujemy kolejno kroki opisane poniżej. Projekt prowadzimy etapami – na kolejnych zajęciach każda grupa (2-3 os.) prezentuje prace związane z danym etapem.

 

 

   
 

 

   ©2002-2004 AG  

A. Groszek