Informacja o pracowniku


dr inż. Lidia Żurawowicz

  Adiunkt
  Katedra Systemów Zarządzania
   
 

Budynek:  B-1 p. 311c

  Telefon:  320-42-82
e-mail:  lidia.zurawowicz@pwr.edu.pl
  Adres sewisu WWW: http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/zurawowicz
   
   Informacje dla studentów
   
  Konsultacje i godziny organizacyjne
 
DzieńGodzinyRodzaj spotkania
Wtorek 9.00-11.00 Konsultacje lato 2015/2016
Czwartek P/ 9.00-11.00 Konsultacje lato 2015/2016
Czwartek /N 8.00-9.00 Konsultacje lato 2015/2016
Czwartek /N 13.00-14.00 Konsultacje lato 2015/2016

   
  Wiadomości dla studentów
 
Temat: Konsultacje w dniu 13.06.16 13 czerwca 2016
Dzisiaj jestem dostępna na konsultacjach od godz. 9-11 i od 11-13.00. Bud. B1 pok 311c.

 

Temat: Wyniki kolokwium z Przedmiotu Prawna ochrona własnosci intelekt 10 czerwca 2016
Wyniki kolokwium są w większości pozytywne - o ocenach zostaniecie Państwo powiadomieni za chwilę poprzez system Edukacja. Ponizej zamieszczam listę osób, spośród tych które pisały kolokwium w zeszły czwartek i NIE zaliczyły go. Osoby te, jak również osoby, które w ogóle nie zgłosiły się na kolokwium, mogą je poprawić/zdawać na konsultacjach, które odbędą się w poniedziałek od godz. 9:00. Lista osób z ocenami niedostatecznymi to: 220422, 220826, 220530, 220264,220487, 220513,225585,220567,219249. Jedna osoba także napisała kolokwium ale niestety nie podpisała się, wiec uważam je za nieważne.

 

Temat: OCENY KONCOWE DLA OBU KURSÓW PBIOWI 8 czerwca 2016
Dla wszystkich, którzy mają zaliczone kolokwium I cz oraz II cz/lub pracę zaliczeniową zostały wpisane oceny końcowe z przedmiotu (średnia z dwóch ocen cz I i cz II) w systemie edukacja oraz wysłane zostało powiadomienie o tych ocenach. Pozostałe osoby, które nie mają ocen (lub ocena jest ndst), proszone są o zgłoszenie się na poprawę cz II/uzupełnienie pracy zaliczeniowej/przyniesienie pracy zaliczeniowej jutro w godzinach konsultacji lub w przyszły poniedziałek 13.06.16. Student z nrem 015192323 proszony jest także o uzupełnienie pracy zaliczeniowej.

 

Temat: Wyniki kolokwium z ochrony wł. intel. dla grupy wt 13-15 PBIOWI 8 czerwca 2016
Kolokwium nie zaliczyła tylko jedna osoba o nr. indeksu: 015231736 - proszę zgłosić się na poprawę najpóźniej do 13.06.06. Pozostałe wyniki kolokwium są pozytywne: 184765 - dost plus; 182585 - dost plus; 196002 - dost plus; 183668 - dobry; 230699 - dost plus; 230713 - dost; 231736 - ndst (2.0)

 

Temat: Wyniki poprawy kolokwium Icz. - grupa wtorkowa PBIOWI 3 czerwca 2016
Wszystkie osoby, które poprawiały kolokwium cz.I, zaliczyły je na ocenę pozytywną. Szczegóły na wykładzie we wtorek 7.06.16

 

Temat: Wyniki Kolokwium dot. ochrony wł. intelektualnej z dn. 31.05.2016 dla grupy wtorkowej PBIOWI 31 maja 2016
Niestety tylko 4 osoby zaliczyły kolokwium, są to osoby z nast. nr-ami indeksu: 185781 (db+); 230709 (dst); 194091 (dst); 230708 (dst) ; Termin poprawkowy dla pozostałych osób - 7.05.2016 od godz.13-15.

 

Temat: Zadanie - Podstawy Biznesu i ochr.wł.intel. 23 maja 2016
Proszę przeprowadzić analizę patentów z szeroko pojętej dziedziny informatyki/IT/InformationCommunicationTechnology/Computer technology, w zakresie jaki jest w obszarze zainteresowań każdego studenta indywidulanie. Chodzi o to, by ogólnie zdefinować jakiś zakres w obrębie szeroko pojętej informatyki, np.szyfrowanie danych, gry komputerowe, systemy zarządzania wiedzą, sztuczna inteligencja - jakkolwiek zdefiniujemy sobie dany obszar zainteresowań - chodzi o to, by znaleźć słowa kluczowe dotyczące danego obszaru zainteresowań, które będą służyły do dalszego wyszukiwania i analizowania patentów w tym obszarze. Najpierw należy wstępnie i zwięźle przedstawić własny zakres zainteresowań, skoncentrować się na wybranych aspektach i wylistować słowa kluczowe które będą niezbedne do wyszukiwań patentów w bazach. Następnie wyszukiwania należy przeprowadzić w bazach: Europejskiego Urzędu Patentowego - Espacenet (ep.espacenet.com) oraz w bazie międzynarodowej organizacji WIPO - PATENTSCOPE (https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf). Wyszukiwania i rezultaty należy potwierdzić odpowiednimi printscreenami. Wyszukiwania patentów należy przeprowadzić najpierw po słowach kluczowych z danej dziedziny wpisywanych w polu tytuł/abstrakt - przeanalizować ich liczbę oraz najnowsze zgłoszenia w każdej z baz - czego dotyczą - z jakich krajów i od jakich organizacji pochodzą. Kto (jakie kraje i podmioty) przoduje w patentach z tej dziedziny, w jakim kierunku zmierza rozwój technologii na podstawie najnowszych zgłoszeń patentowych oraz do jakich symboli klasyfikacji patentowej (MKP/IPC/CPC) należą i co te symbole oznaczają (jaką dokladnie dziedzinę). Analiza taka jest możliwa do wygenerowania automatycznie tylko w bazie WIPO - mamy opcję analysis i pojawia nam sie graficzna analiza/statystyki wyszukanych patentów na dany temat, analizowanych pod róznym kątem. W pozostałych bazach taką analizę należy przeprowadzić samemu. Należy przeprowadzić kilka różnych wyszukiewań - szczególnie w bazach międzynarodowych do których należą zarówno espacenet jak i patentscope, z zastosowaniem różnych kryteriów wyszukiwania i ich kombinacji: np. słów kluczowych z klasyfikacją patentową, słów kluczowych z wybranymi latami publikacji patentów, nazw firm czy instytucji i klasyfikacji patentowej dot. danej dziedziny itp. Całość należy złożyć w raport (pisemny lub na CD) i dostarczyć do końca semestru.

 

Temat: POWI - Etap IV - Podsumowanie portfela własności przemysłowej wybranej firmy z konkurencją 18 kwietnia 2016
Podsumowanie: Ocena i porównanie portfela własności przemysłowej (tabela porównawcza liczby patentów, wzorów i znaków oraz statystyk dynamiki wzrostu lub spadku ochrony, zasięgu geograficznego itp - Na podstawie powyższej analizy proszę sformułować wnioski dotyczące kierunku rozwoju porównywanych firm (na podstawie najnowszych produktów i patentów, oraz innych sposobów ich ochrony) siły i wielkości ich portfela własności intelektualnej (jak dużo chronionych patentów, wzorów, znaków i na jakim obszarze, na jakim rodzaju ochrony firmy koncentrują się najbardziej, na jakich formach mniej – gdzie chronią i co chronią i czy sprzedają licencje), Wyniki wyszukiwań w bazach należy uzupełnić wszelkimi dostępnymi informacjami na stronach tych firm i we wszelkich innych żródłach internetowych, dotyczących strategii ochrony wiedzy (własności intelektualnej – jak chronią, jakimi formami, na jakim obszarze) , jej obrony przed konkurentami (sprawdzić czy firmy miały sprawy sporne o naruszenie własności intelektualnej) oraz wysnuć wnioski dot. przydatności, celowości i korzyści wynikających z zastosowania różnych form ochrony wiedzy w przedsiębiorstwie macierzystym oraz w dwóch przedsiębiorstwach konkurencyjnych (w tym co najmniej jednym większym zagranicznym): od patentów po wzory użytkowe i wzory przemysłowe oraz znaki towarowe, programy komputerowe, bazy danych oraz wiedzy know-how, z uwzględnieniem specyfiki (branży) działalności firmy. zidentyfikować słabe i mocne strony portfela własności intelektualnej naszej firmy w porównaniu z konkurencją (np. Silna koncentracja na ochronie patentowej ale słaba na designie który nie jest optymalnie chroniony i wykorzystany lub też niski i wąski zasięg ochrony patentów, co powoduje że zasoby nie mogą być w pełni wykorzystane a ich obrona jest mało skuteczna. Następnie proszę o wyszukanie wszelkich informacji na temat wszelkich inicjatyw związanych z zarządzaniem własnością intelektualną (lub wiedzą w ogóle) w badanych przedsiębiorstwach. Należy zaproponować kierunki rozwoju, wprowadzenie lub usprawnienie istniejącego systemu ochrony i zarządzania ochroną wiedzy w badanym przedsiębiorstwie. Zbadać sposoby, modele, politykę i stosowane strategie zarządzania wiedzą (w tym strategie innowacji), w szczególności dotyczące własności intelektualnej - również zaproponować pewne ich elementy w oparciu o wnioski płynące z przeprowadzonych wcześniej analiz chronionej własności intelektualnej. Sprawdzić czy w przedsiębiorstwach funkcjonują odrębne jednostki zajmujące się ochroną własności intelektualnej oraz regulaminy zarzadzania własnościa intelektualną. Określenie korzyści wynikających ze sprawniejszego zarządzania wiedzą (chronioną) w przedsiębiorstwie. Zbadanie czy w przedsiębiorstwie wdrożono jakiekolwiek narzędzia, systemy zarządzania wiedzą (chronioną) i krótko je scharakteryzować. W przypadku, gdy takich informacji brak, należy zidentyfikować istniejące na rynku narzędzia (systemy) oraz możliwe strategie ochrony wiedzy (strategie patentowe) i zaproponować wybrany model (strategię, system) dla naszego przedsiębiorstwa, krótko opisując jego funkcjonalność i potencjalne korzyści z jego wdrożenia - na przykład poprzez porównanie z jakimkolwiek innym przedsiębiorstwem, które taki system zarządzania i ochrony wiedzy (strategię) wdrożyło.

 

Temat: Etap III - Analiza znaków towarowych i wzorów przemysłowych wybranego przedsiębiorstwa 5 kwietnia 2016
1. Analiza znaków towarowych wybranego przedsiębiorstwa W celu zrealizowania zadania należy zapoznać się z pojęciem znaku towarowego oraz systemem Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług, której opis dostępny jest na stronach UPRP (www.uprp.pl). Wyszukiwanie znaków towarowych należy przeprowadzić dla wybranej firmy polskiej oraz wybranego wcześniej konkurenta zagranicznego w bazach: krajowej (dla polskiej firmy UPRP. dla zagranicznej - odpowiednia baza krajowa- zagraniczna, np. amerykańskiego urzędu patentowego - TESS), regionalnej (EU - bazy OHIM: TM View - https://www.tmdn.org/tmview/welcome - należy wybrać opcję advanced search i wpisać nazwę firmy w pole Applicant name), międzynarodowej (WIPO - Global Brand, Romarin - http://www.wipo.int/branddb/en/, w zakładce names wybrać pole Holder name ): należy porównać i przeanalizować liczbę wszystkich znaków towarowych i usługowych obu firm ogółem (wyszukiwanie po nazwie firmy jako właścicielu-zgłaszającym oraz po słowach kluczowych np. nazwach wybranych produktów - proszę zaprezentować przykłady najnowszych (najciekawszych) produktów danej firmy oraz ich chronionych oznaczeń znalezionych w bazach), rodzaje, przykłady ciekawych znaków towarowych i usługowych, zasięg geograficzny ochrony, w jakich klasach towarów i usług są chronione. Należy także sprawdzić czy badana firma była oskarżona o naruszenie cudzych praw wyłącznych do znaków towarowych lub czy inne podmioty naruszały jej prawa (wykrycie podróbek, sprawy sporne dotyczące znaków towarowych – wyszukiwanie w jęz. ang. dla firm zagranicznych poprzez wpisanie frazy np. naruszenie znaku towarowego i w jęz. ang. "trademark infringement" + nazwa firmy, itp). Jaki był powód, przebieg i wynik wybranych sporów ? jakie konsekwencje grożą w wyniku naruszenia cudzych praw własności intelektualnej. 2. Podobnie przeprowadzamy analizę chronionych wzorów przemysłowych naszej firmy i firmy konkurencyjnej: Wyszukiwanie wzorów przemysłowych dla firmy polskiej i zagranicznego konkurenta należy przeprowadzić w bazach: UPRP (dla polskiej firmy), OHIM ( DESIGN VIEW) oraz w WIPO (Global Design, Hague Express): Należy wyszukać i podać liczbę, rodzaje, przykłady wzorów przemysłowych a produkty firmy wprowadzane na rynek, geograficzny zasięg ochrony. Sprawdzić czy badana firma była oskarżona o naruszenia cudzych praw wyłącznych do wzorów przemysłowych lub czy inne podmioty naruszały jej prawa (wykrycie podróbek, sprawy sporne dotyczące wzorów przemysłowych – wyszukiwanie w jęz. ang. dla firm zagranicznych poprzez wpisanie frazy np. design infringement + nazwa firmy, itp). Jaki był powód, przebieg i wynik wybranych sporów ? Analizę ochrony własności intelektualnej obu firm prawami ochronnymi na znaki towarowe i wzory przemysłowe należy porównać z ochroną patentową nowych rozwiązań firm i zakończyć oceną znaczenia, siły i zakresu tych różnych form ochrony w stosunku do ochrony patentowej – na jaką formę ochrony wiedzy dana firma kładzie największy nacisk, czy wszystkie formy ochrony są dla firmy tak samo ważne? Ocena przydatności, celowości i korzyści wynikających z zastosowania różnych form ochrony wiedzy ze względu na specyfikę (branżę) działalności firmy. Analiza pozycji konkurencyjnej wybranych firm - polskiej i zagranicznej - jej udziały i pozycja na rynku (krajowym, globalnym) a siła jej portfela własności intelektualnej (przy wzięciu pod uwagę takich czynników jak specyfika branży, wielkość firmy i jej zasobów, czas działania firmy itp)

 

Temat: Prawna Ochrona Własności Intelektualnej - ćw ETAP II - Patenty 10 marca 2016
2. Analiza patentów wybranego przedsiębiorstwa - proszę o zapoznanie się z pojęciem wynalazku i definicją patentu oraz Międzynarodową Klasyfikacją Patentową (definicje dostępne są na stronie www.uprp.pl). 2.1.Wyszukiwanie patentów dla wybranej firmy innowacyjnej należy przeprowadzić w 3 bazach: krajowej - UPRP (bazy.uprp.pl), międzynarodowych - Espacenet (ep.espacenet.com) oraz WIPO PATENTSCOPE (https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf). Przy wyszukiwaniach należy stosować kombinacje różnych kryteriów wyszukiwawczych i potwierdzić je odpowiednimi print screenami. Wyszukiwania należy przeprowadzić przede wszystkim wg kryteriów: a) nazwy firmy (uzyskamy liczbę patentów firmy ogółem), b) słów kluczowych z danej dziedziny (zobaczymy ile patentów w tej dziedzinie jest zgłaszanych) i c) klasyfikacji patentowej (MKP/IPC) - bardziej dokładna liczba patentów z danej dziedziny (wyszukiwanie MKP odpowiadającej głównemu profilowi działalności firmy oraz po słowach kluczowych) oraz d) dat zgłoszenia lub publikacji (np. patenty z ostatnich lat), czy po symbolach krajów np DE, GB, a także EP, WO. Najciekawsze (lub najnowsze)rozwiązania należy przedstawić bardziej szczegółowo, ze szczególnym uwzględnieniem informacji dostępnych w skrótach i pełnych opisach patentowych. Opisy patentowe dobrze porównać z najnowszymi produktami firmy na rynku, które zawierają chronione rozwiązania lub projektami nad którymi firma pracuje. Baza WIPO umożliwia sporządzenie automatycznych analiz wyszukanych wyników i przedstawienie ich w postaci wykresów, co również należy wykorzystać w podsumowaniu portfolio patentów wybranej firmy (nad listą wyszukanych rezultatów znajduje się zakładka ANALYSIS - po jej kliknięciu możemy zobaczyć pogrupowane wyniki wg różnych kryteriów, np lat, klasyfikacji, nazw, krajów itp). Jeśli nasza polska firma ma mało patentów lub wcale, to proszę zrobić dodatkowo wyszukiwania i analizę porównawczą także dla innej firmy z tej samej branży - polskiej lub zagranicznej 2.2.Zbadanie rozwoju firmy pod kątem tworzenia i ochrony nowej wiedzy: najnowsze osiągnięcia firmy chronione patentami, zasięg geograficzny ich ochrony (kraje w których zostały zgłoszone), określenie pozycji firmy na rynku. Można zbadać jak przebiega a) rozwój danej technologii czy produktów wytwarzanych przez firmę – na podstawie kolejnych zgłaszanych patentów z danej dziedziny b) rozwój pod kątem poszerzania obszaru ochrony nowej wiedzy (jaki jest zasięg geograficzny ochrony ostatnich patentów firmy), czy firma jest liderem na rynku, jaką zajmuje pozycję, jak rozwija się w ostatnich latach działalności, w jaki sposób chroni własną wiedzę, czy korzysta z cudzej wiedzy chronionej (licencje?) itp – korzystać należy zarówno ze źródeł internetowych o firmie jak i specjalistycznych baz informacji patentowej i pozapatentowej). 2.3. Sprawdzenie czy badana firma była oskarżona o naruszenia cudzych praw do patentów lub czy inne podmioty naruszały jej prawa (google: sprawy sporne dotyczące patentów, naruszenia patentów itp). Jaki był powód, przebieg i wynik wybranych sporów ? Równolegle z analizą patentów, prowadzimy wyszukiwania wzorów użytkowych wybranego przedsiębiorstwa: należy zapoznać się z definicją wzoru użytkowego a następnie przeprowadzić wyszukiwania i analizę wyników, podobnie jak w przypadku wynalazków a) w bazie UPRP: liczba, rodzaje, przykłady chronionych wzorów użytkowych. Następnie b) w bazie espacenet, gdzie wyszukiwanie następuje poprzez wyodrębnienie z listy patentów danej firmy tych rozwiązań, które mają po swoim numerze symbol U (zgłoszony wzór użytkowy) lub Y (udzielone prawo ochronne na wzór użytkowy), np. PL202014573(U), który odróżnia wzory użytkowe od patentów (wynalazki zawsze mają po numerze symbol A (A1, A2…) oznaczający zgłoszenie patentowe lub B (B1, B2,…) oznaczający udzielony patent, np. PL101094727(B1)). Wyszukiwanie wzorów użytkowych przeprowadza się podobnie jak w przypadku patentów: po nazwie firmy, lub słowach kluczowych z danej dziedziny z dodatkowym kryterium: w polu Publication number w bazie espacenet należy wpisać symbol: „(U) or (Y)” (czasami działa gdy wpisze się U1 lub Y1). Proszę dokonać podobnej analizy wzorów jak w przypadku patentów, a następnie dokonać porównania z wybraną firmą konkurencyjną, szczególnie jeśli nasza firma ma niewiele wzorów lub wcale. Proszę porównać zasoby siłę i zasięg ochrony wynalazków i wzorów użytkowych naszej firmy z wybranym konkurentem w tej samej branży. Przedstawienie najciekawszych rozwiązań, nad którymi pracuje konkurencja (zgłoszone patenty w ostatnich latach). Analiza rozwoju naszej firmy na tle konkurenta, wnioski z badań, analiza kierunków rozwoju i trendów w branży i czy nasza firma za nimi podąża. Najważniejsze są wnioski i analiza wyników z przeprowadzonych wyszukiwań!!! Powodzenia :)

 

Temat: Zad.1. dla kursu: Prawna Ochrona własności intelektualnej (ćw) 25 lutego 2016
1.Proszę wybrać z rankingów najbardziej innowacyjnych firm w Polsce (lub na podstawie innych źródeł), firmę która będzie przedmiotem dalszych badań w ciągu całego semestru. Na kolejnych zajęciach należy ją krótko przedstawić i scharakteryzować jej działalność oraz znaleźć wszelkie dostępne informacje dotyczące jej innowacyjnej działalności, produkowanych i wprowadzanych przez nią innowacyjnych produktów i procesów (zdjęcia najnowszych produktów i technologii), nagród otrzymywanych za innowacyjność, innych osiągnięć i zamierzeń w dziedzinie innowacyjności. W prezentacji proszę przedstawić wszelkie argumenty świadczące o wysokim poziomie innowacyjności firmy, przedstawić jej stronę internetową i katalog oferowanych produktów, a także bazując na jej AKTYWNOŚCI PATENTOWEJ. Najlepszym wyborem będzie NIE firma usługowo-handlowa, lecz produkcyjna, technologiczna. Nie zawsze dobrym wyborem będzie też firma z branży IT (ponieważ zwykle nie będzie miała patentów ani innych przedmiotów własności przemysłowej, które będą przedmiotem naszych dalszych badań na ćwiczeniach). Aby zbadać, czy firma, określana jako innowacyjna jest dobrym obiektem badań na ćwiczenia, poza nagrodami za innowacyjność warto wstępnie sprawdzić jej zasoby chronionej własności intelektualnej. W tym celu należy przejść do baz Urzędu Patentowego RP (www.uprp.pl), dalej do zakładki "Wyszukiwarka Przedmiotów Chronionych (Bazy danych UPRP)". Następnie zaznaczyć cztery pierwsze opcje: WYN (wynalazki), UZY (wzory uzytkowe), TMV (znaki towarowe) oraz PRZ (wzory przemyslowe). W polu obok zaś należy zaznaczyć opcję wyszukiwania “Zgłaszający/Uprawniony” I wpisać nazwę wybranej firmy (pamiętając, by była to nazwa firmy a nie marki, oraz że nasza firma może należeć do większej firmy-matki I wtedy wyszukiwać należy po obu nazwach po kolei). W przypadku uzyskania pozytwynych rezultatów wyszukiwania – należy pokazać wykaz chronionych zasobów własności intelektualnej dla danej firmy – chronione wynalazki, znaki towarowe i wzory – I porównać je z oferowanymi przez firmę produktami. Na przykład firma produkująca nowoczesne obuwie może mieć patenty na obuwie, znaki towarowe związane z nazwą samej firmy oraz jej poszczególnymi produktami, wzory przemysłowe (design) butów itp. Można pokazać wtedy zarówno produkt rynkowy jak I patent (znak towarowy, wzór) na jakim bazuje, czy wykorzystuje do promocji towaru. Jeśli dla naszej firmy nie znajdziemy żadnych chronionych przedmiotów własności inteelktualnej, należy to przedstawić i zrobić wyszukiwanie dla kolejnej firmy, która będzie obiektem dalszych badań.

 

 

   
 

 

   ©2002-2004 AG  

A. Groszek