Informacja o pracowniku


dr inż. Agnieszka Parkitna

  Adiunkt
  Katedra Infrastruktury Zarządzania
   
 

Budynek:  B1 406a

  Telefon:  71 320 28 64
e-mail:  agnieszka.parkitna@pwr.edu.pl
  Adres sewisu WWW: 
   
   Informacje dla studentów
   
  Konsultacje i godziny organizacyjne
 
DzieńGodzinyRodzaj spotkania
Wtorek 13-15 konsultacje_lato-16_17
Czwartek (p) 13-15 konsultacje_lato-16_17
Piątek (n) 13-15 konsultacje_lato-16_17

   
  Wiadomości dla studentów
 
Temat: zamiana miejsca konsultacji 16 marca 2017
W dniu jutrzejszym 17 marca 2017 czekam na Państwa konsultacje . Wyjątkowo w D-21 sala 103 ( bibliotech) od 7:30 - 8:30 oraz od 14:30 -15:30 w sali 448 w b-4. za niedogodności przepraszam Agnieszka Parkitna

 

Temat: opodatkowanie działalności gospodarczej - ćwiczenia 6 marca 2017
Lista tematów do dyskusji na zajęciach |: zaj. 1. Zajęcia organizacyjne zaj. 2. Księga przychodów i rozchodów , różne aspekty opodatkowania działalności gospodarczej, w zależności od formy prawnej zaj. 3. podatki w Polsce w kontekście prowadzenia różnych form działalności gospodarczej (np. produkcja mebli, albo działalność rolnicza) eksport np. pieczarek do krajów UE, albo działalność usługowa zaj. 4 vat i akcyza, jak funkcjonuje z prawnego punktu widzenia i jak działa skład podatkowy zaj. 5 raje podatkowe na świecie i jakie warunki trzeba spełniać by korzystać z przywilejów raju podatkowego, Zaj. 6 Instytucja Urzędu Skarbowego i Izby Skarbowej - przywileje i kontrowersyjne sprawy karne i wyroki, jak powinna przebiegać kontrola podatkowa itp. Zaj 7. Rodzaje Pitów – każda osoba z grupy ma inny numer dokumentu i odpowiadała indywidualnie ustnie. Zaj 8. Ocena końcowa Na zaliczenie składała się: ocena z prezentacji plus zaliczenie (to było na zaliczone lub nie zaliczone- bez oceny). 1. Wypełniona praca projektowa – przykładowy PIT 40 % oceny 2. Aktywność na zajęciach 40 % oceny 3. Prezentacja wybranego tematu 20% +0,5 oceny za udział w konkursie

 

Temat: ćw z z och wła int cz/TP+1/2 15:15-16:55 6 marca 2017
Harmonogram zajęć: 1. Zajęcia informacyjne- dr Dereń 2. Ustalenie składu grup, osobowości prawnej organizacji i charakterystyka rynku na którym działa 3-4 .Charakterystyka przedmiotu (cechy dokładny opis), zakres ochrony: czy patent czy wzór przemysłowy , czy znak itp. Wyszukanie i wykluczenie podobnych 5-6 .Ustalenie kosztu ochrony, terminów, opłat, obszaru ochrony, sposobu ochrony, ( również biorąc pod uwagę opłacalność tego przedsięwzięcia ze względu na fakt bieżącej działalności i cyklu życia organizacji) 7. Oddanie i obrona kompletnego zadania ćwiczeniowego przed grupą. 8. Wyniki LITERATURA PODSTAWOWA: [1] W. Kotarba, Ochrona wiedzy w Polsce, Wydawnictwo ORGMASZ Warszawa 2005. [2] „Prawo własności przemysłowej”, praca zbiorowa pod red. U. Promińskiej, Wydawnictwo DIFIN Warszawa 2004 [3] A. Kisielewicz, Własność przemysłowa, Warszawa 2007. [4] A.M. Dereń, Własność intelektualna i przemysłowa. Kompendium wiedzy, Oficyna Wydawnicza PWSZ Nysa 2007. [5] A.M. Dereń, Ochrona własności intelektualnej w obrocie gospodarczym, oficyna Wydawnicza PWSZ Nysa 2011. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: [1] M. Łazewski, M. Gołębiowski, Własność intelektualna. Vademecum innowacyjnego.t.III, Warszawa 2006. [2]D.P.Wallance, Knowledge management: historical and cross-disciplinary themes, Libraries Unlimited, Wesport 2007. [3] Ch. Freeman, L. Soete, The Economics of Industrial Innovation, Ed. 3, The Mit Press, Cambridge 1999. [4] L. Bently, B. Sherman, Intellectual property Law, Ed.3, OXFORD UNIVERSITY PRESS 2009 OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) Aldona-Małgorzata Dereń aldona.deren@pwr.wroc.pl

 

Temat: projekt z audytu 3 marca 2017
Terminy : 1-Zajęcia organizacyjne- wybór grup projektowych 2 Określenie podmiotu (17 Marca ) i zakresu przeprowadzonego badania - zadanie 1 3-4 -Zadanie 2 5-6- Zadanie 3 7 Projekt ma być gotowy na przedostatnich zajęciach czyli dnia 26 maja- na których będzie obrona projektów(bez kartek i komputerów wypowiedź słowna)- jednocześnie jest to termin wysyłki pliku dla prowadzącego. 8 Projekty zostaną ocenie i oceny będą zaproponowane 9 czerwca- jest to ewentualny termin poprawy projektów, bądź uzupełniania braków. Ocena: Aktywność konsultacji projektowych -10% Ranking grupy 5% Ocena z prezentacji 25% ocena z pracy 60%

 

 

   
 

 

   ©2002-2004 AG  

A. Groszek