Informacja o pracowniku


dr inż. Agnieszka Parkitna

  Adiunkt
  Katedra Infrastruktury Zarządzania
   
 

Budynek:  B1 406a

  Telefon:  28-64
e-mail:  agnieszka.parkitna@pwr.edu.pl
  Adres sewisu WWW: 
   
   Informacje dla studentów
   
  Konsultacje i godziny organizacyjne
 
DzieńGodzinyRodzaj spotkania
Poniedziałek N 13-15 Konsultacje Zima 15_16
Poniedziałek P 15-17 Konsultacje Zima 15_16
Wtorek 7:30-9:30 Konsultacje Zima 15_16
Piątek P 7:30-9:00 Konsultacje Zima 15_16

   
  Wiadomości dla studentów
 
Temat: kartkówka piatek 23.09 godz 13:00 24 października 2015
220823-dst; 220565-dst; 220523-db+; 220436-db; 204355-dst+; 220440-dst+; 210577-dst; 201242-db; 192068 db;

 

Temat: Nr zadań na Rachunkowość finansową ćwiczenia 7 października 2015
Ćw1: zad 4,5,8,9,10,11; Ćw2: od zad 16-20; Ćw3: zad 32, 33; Ćw4: zad 41-43; Ćw5: zad 46; Ćw6: zad 50; Ćw7: kolokwium o stopniu trudności zbliżonym do zadania 59 ; Ćw8: poprawa pisemna kolokwium

 

Temat: Zbiór zadań na ćwiczenia z Rachunkowości Finansowej 7 października 2015
książka: Zasady rachunkowości. Zbiór rozwiązań autor: Teresa Bartel, Jolanta Chałupczak, Ewa Potulska, Katarzyna Stec

 

Temat: Literatura do Wykładu z Rachunkowości Zarządzczej 7 października 2015
Management accounting /Anthony A. Atkinson, Robert S. Kaplan, S. Mark Young. Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, cop. 2004. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza /Jerzy Czarnecki, Irena Sobańska, Tomasz Wnuk-Pel ; pod red. Ireny Sobańskiej. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2003. Rachunkowość zarządcza i controlling /Mieczysław Dobija. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów :praca zbiorowa.T. 1 i 2 /pod red. Gertrudy Krystyny Świderskiej ; [aut. Gertruda Krystyna Świderska et al.]. Warszawa : MAC : Difin, 2003. Zarządcze aspekty rachunkowości :praca zbiorowa /pod red. Teresy Kiziukiewicz. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. Zasady rachunkowości zarządczej /Andrzej Piosik. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

 

Temat: Literatura Rach. Finansowa 7 października 2015
Rachunkowość finansowa od podstaw /Józef Aleszczyk. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2011 Zaawansowana rachunkowość finansowa /Teresa Martyniuk, Danuta Małkowska. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. Rachunkowość finansowa :ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne : podręcznik /pod red. Ewy Walińskiej ; [aut.] Ewa Walińska [et al.]. Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Rachunkowość finansowa /Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska. Warszawa : Difin, 2006. Zaawansowana rachunkowość finansowa :przykłady, zadania, testy /red. nauk. Kazimiera Winiarska ; aut. Anna Buczkowska [et al.]. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. Rachunkowość finansowa :ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne : zbiór zadań /pod red. Ewy Walińskiej ; [aut.] Ewa Walińska [et al.]. Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Rachunkowość finansowa od podstaw.2,Zadania z rozwiązaniami /Anna Zysnarska. Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2011

 

Temat: Bloki tematyczne Rach. Fin. 7 października 2015
1.Podstawy i zasady prawne rachunkowości. 2.Zasady funkcjonowania kont księgowych i typy operacji gospodarczych 3.Ewidencja i wycena składników bilansu 4.Plan kont 5.Przychody i koszty 6.Rachunek zysków i strat 7.Rachunek Przepływów Pieniężnach 8.Pozostałe elementy sprawozdawczości finansowej Zaliczenie pisemnego kolokwium zgodnie z zakresem i formą przedstawiną na pierwszym wykładzie "0"- 8.01.2016, 15.01.2016. Poprawa ustna 22.01.2016.

 

Temat: Zakres tematycznty wykładu i warunki zaliczenia z Rachunkowości zarządzczej 7 października 2015
1.Pojęcie kosztów, różne klasyfikacje kosztów dla celów zarządzania 2.Kalkulacyjny rachunek kosztów 3.Rachunek kosztów - metody tradycyjne 4.Rachunek kosztów -metoda ABC 5.Analiza progu rentowności 6.Budżetowanie i analiza odchyleń od budżetu, rachunek kosztów standardowych 7.Kalkulacja cen 8.Systemy sprawozdawczości wewnętrznej Zaliczenie pisemnego kolokwium w dniu 11.01.2016- test wielokrotnego wyboru. Poprawa ustna 25.01.2015

 

Temat: Zakres tematyczny Seminarium Zarządzania Ryzykiem 7 października 2015
1) Strategie zarządzania ryzykiem walutowym. 2) Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie. 3) Standard zarządzania ryzykiem FERMA. 4) Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju. 5) Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku. 6) Zarządzanie ryzykiem w instytucji ubezpieczeniowej. 7) Dywersyfikacja ryzyka w przedsiębiorstwie. 8) Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem 9) .Metody mapowania ryzyka. 10) Metody listowania ryzyka. 11) Niepewność a ryzyko. 12) Strategie zarządzania ryzykiem stóp procentowych 13) .Zarządzanie ryzykiem finansowym. 14) Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym 15) Determinanty wyboru techniki zarządzania ryzykiem 16) .Zabezpieczenia transakcji za pomocą zakupu instrumentów pochodnych. 17) Zarządzanie ryzykiem w budowlanych projektach inwestycyjnych. 18) Tradycyjne podejście do zarządzania ryzykiem. 19) Współczesne podejście do zarządzania ryzykiem 20) Metody ograniczania ryzyka. 21) Metodyka ALARP (As Low As is Reasonably Pracitcable).

 

 

   
 

 

   ©2002-2004 AG  

A. Groszek