http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/brol/img/5_01.jpg

Strona główna   |  Instytut Organizacji i Zarządzania   

http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/brol/img/5_03.jpg

http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/brol/img/5_04.jpg

        O Zakładzie

        Działalność
          naukowa

        Dydaktyka

        Pracownicy

        Aktualności

        Linki

http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/brol/img/5_10.jpg

 


http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/brol/img/line.jpg

dr inż. Marian Waldemar Brol

http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/brol/img/line.jpg


Wyniki egzaminów, zaliczeń

 Tematy prac magisterskich

Tematy prac licencjackich

http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/brol/img/line.jpg


Materiały pomocnicze do wykładów

SEMESTR zimowy 2017/2018

KIERUNEK ZARZĄDZANIE - studia II stopnia

SEMINARIUM DYPLOMOWE  2

- Karta opisu przedmiotu

-scenariusz zajęć

- Tematy prac dyplomowych - magisterskich

- Zalecenia dla prac magisterskich

- Wymogi edytorskie dla prac dyplomowych IZ

- Wzór recenzji

- Strona tytułowa

KIERUNEK ZARZĄDZANIE - studia I stopnia

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH - LICENCJACKICH - kliknij w temat żeby zobaczyć propozycję tytułu, celu i struktury

Audyt funkcji personalnej

Dobór personelu

Monitorowanie skuteczności szkoleń

Motywowanie nauczycieli

Okresowa ocena pracowników

Outsourcing funkcji personalnej

Premiowanie kafeteryjne

Kształtowanie rozwoju zawodowego pracowników – podejście kompetencyjne

Kompetencyjne wartościowanie nierobotniczych stanowisk pracy

Budowanie marki pracodawcy w procesie doboru personelu

System wynagradzania pracowników

ZARZĄDZANIE PERSONELEM

WYKŁAD

- Karta opisu przedmiotu - studia stacjonarne

Wyk_1    Wyk2     Wyk_3     Wyk_4     Wyk_5    Wyk_6    Wyk_7   

w dniu 4 grudnia 2017 r kolokwium nr 1

Wyk_8  Wyk_9   Wyk_10   Wyk_11 

w dniu 15 stycznia kolokwium  nr 2

- Karta opisu przedmiotu - studia niestacjonarne

ĆWICZENIA - Studia stacjonarne

- Scenariusz zajęć - ćwiczenia

- Ćw Dobór

- ćw Wynagrodzenia

- ćw. Okresowa ocena

- UMEWAP 97

KIERUNEK ZARZĄDZANIE - studia II stopnia ZDM

ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI

PROJEKT:

Karta opisu przedmiotu

Scenariusz zajęć

Materiały pomocnicze:     Dobór;    Wynagradzanie;     Okresowa ocena;

Filozofia i polityka personalna

 

KIERUNEK INŻYNIERIA SYSTEMÓW - studia I stopnia 

 

Karta opisu przedmiotu 

 Wyk 1_2          Wyk_3        Wyk_4       Wyk_5       Wyk 6      Wyk_7      Wyk_8 

http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/brol/img/line.jpg

 

 

 

 

Webmaster   |    Informacje o stronie