Badania operacyjne cz.II - ćwiczenia

zajęcia prowadzone na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T.Kościuszki we Wrocławiu, Katedra Inżynierii Systemów

OCENY KOŃCOWE:

GRUPA Z3

GRUPA Z4

GRUPA CYWILNA

PUNKTACJA KOLOKWIUM

UWAGA! Poprawa + wpisy do indeksów - czwartek (24.05.2012), od 8-9:30 w sali 432, potem jeszcze ewentualnie pol godziny w pokoju nauczycielskim na 3 piętrze

Literatura do przedmiotu:

1. Ignasiak E. (red.), Badania operacyjne. PWE,Warszawa 1996., rozdz. 1

2. Kozubski J.J., Wprowadzenie do badan operacyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdansk 1999., rozdz.1

3. Wagner H., Badania operacyjne. PWE, Warszawa 1980., rozdz. 1

4. Badania operacyjne w przykładach i zadaniach /Zbigniew Jędrzejczyk [et al.] ; red nauk. Karol Kukuła. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

5. Komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji w procesie dowodzenia /Barbara Mażbic-Kulma [et al.] ; Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.  Warszawa : "Exit", 2007.