Analiza danych dyskretnych -

zmiana adresu na http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/gladysz/seminarium/index.html