Anna Wąsińska
 
 

Instrumenty zarządzania jakością - projekt

 

Warunki zaliczenia i zawartość merytoryczna projektu

 

gr Wt/TN 11:15-12:45 - terminy konsultacji grupowych

 

 

Zarządzanie jakością - ćwiczenia

 

Materiały do ćwiczeń

studia niestacjonarne

(wybrane)

 

Materiały do ćwiczeń

studia stacjonarne

(wybrane)

 • diagram Pareto-Lorenza

 • diagram Pareto-Lorenza - zadanie domowe

 • diagram Ishikawy

 • histogram

 • diagram systematyki

 • diagram PDPC

 • diagram strzałkowy

 • koszty jakości

 • wizualizacja procesów organizacji

 • FMEA

 • QFD

 • Polityka jakości, cele dotyczące jakości

 

 

Zarządzanie jakością - projekt

 

Materiały do projektu

 • wymagania

 • wybrane metody i techniki doskonalenia jakości przebiegu procesu

 • czysty formularz FMEA

 • ocena zgodności wyrobów

 

 

Zarządzanie procesowe (case study) - seminarium

 

 • warunki zaliczenia

 • tematy seminaryjne
Lp. Temat Konspekty(opracowania studentów)
T1 Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych: metody SERVQUAL, CIT, CSI i inne. konspekt 1
T2 Zrównoważona Karta Wyników jako narzędzie doskonalenia procesów organizacji. konspekt 2
T3 HACCP jako system kontroli procesów w przedsiębiorstwach branży spożywczej. konspekt 3
Zarządzanie procesami w normie ISO 22000 (zarządzanie bezpieczeństwem żywności). konspekt 4
T4 Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach zarządzanych procesowo. Koszty jakości   a koszty działań. konspekt 5
T5 SPC jako metoda pomiaru i doskonalenia procesów. konspekt 6
T6 Zarządzanie procesami w koncepcji 6 SIGMA. konspekt 7
T7 Metody: FMEA i QFD w doskonaleniu jakości procesów. Idea i przykłady zastosowania. konspekt 8