Domowa - Publikacje - S3 - Wydarzenia - Studenci

 

Ekonomia w Energetyce 2016/2017
(EKZ1185, Inżynieria Systemów, WIZ)

Wykład: PN 15-17, 310a D1 (Przemysław Zaleski)
Lab: PN 13-15 TN, 410 B1

Strona Studenci ( Students webpage)


Punktacja:
(Aktualizacja 05.06.2017, 20:30)


Zasady zaliczenia:

Ocena z kursu:
40p za aktywność i mini referaty na wykładzie
60p za sprawozdania (po 20p za każde) 60p za praktyczny sprawdzian umiejętności
    (3 zadania w Excelu/Matlabie, po 20p każde; szczegóły poniżej)
W sumie 100 punktów do 'zdobycia'. Ocena z laborki taka sama jak z wykładu
Zaliczenie od 45 punktów

Skala ocen: 3.0 od 45p, 3.5 od 55p, 4.0 od 65p, 4.5 od 75p, 5.0 od 85p, 5.5 od 95p


Lista tematów:

Data Wykład Laboratorium
06.03.2017
13.03.2017L
T1: Struktura rynku energii
Slajdy T1 [PDF 5.8Mb]
Lista L1 [XLS 480Kb]
Powtórka z rachunku i statystyki [PDF 4.75 Mb]
20.03.2017L LAB z RW (o 13.15 w 410 B1) zamiast wykładu Projekt P1 [XLS 330Kb]
[Termin realizacji: 31.03.2017]
27.03.2017L
T2: Wykorzystanie źródeł konwencjonalnych i OZE
Slajdy T2 [
PDF 6.7Mb]
Slajdy Prognozowanie [PDF 3.6Mb]
Lista L2 [XLS 20Kb]
03.04.2017
10.04.2017L
19.04.2017L
T3: Rynek ciepła i gazu
Slajdy T3a [PDF 1.7Mb]
Slajdy T3b [PDF 4.7Mb]
Projekt P2 [PDF 350Kb]
[Termin realizacji: 30.04.2017]
24.04.2017
08.05.2017L
15.05.2017
22.05.2017L
T4: Taryfy energetyczne – płaskie, dynamiczne, „zielone”, narzędzia DSM/DR (Demand Side Management/Demand Response), sieci inteligentne (smart grids) i inne aktualne zagadnienia Slajdy:
Reduced form models [PDF 7.5 Mb]
Monte Carlo w finansach [PDF, 4.3 MB]
29.05.2017
05.06.2017L
12.06.2017
19.06.2017LWykład z PZ (o 13.15 w 410 B1) zamiast LAB
Projekt P3 [PDF 230Kb]
[Termin realizacji: 09.06.2017]

W dniu 05.06.2017 o godz. 13.15 w 410 B1
będzie miał miejsce praktyczny sprawdzian umiejętności (szczegóły w mailu wysłanym 23.05.2017)

Literatura podstawowa:

 1. A. Eydeland, K. Wolyniec (2013) Energy and Power Risk Management, Wiley
 2. C. Harris (2006) Electricity Markets: Pricing, Structures and Economics, Wiley
 3. D.S. Kirschen, G. Strbac (2004) Fundamentals of Power System Economics, Wiley
 4. R. Weron (2006) Modeling and Forecasting Electricity Loads and Prices: A Statistical Approach, Wiley
 5. R. Weron (2014) Electricity price forecasting: A review of the state-of-the-art with a look into the future, International Journal of Forecasting 30(4), 1030-1081 (doi: 10.1016/j.ijforecast.2014.08.008)

Literatura uzupełniająca:

 1. M. Burger, B. Graeber, G. Schindlmayr (2007) Managing Energy Risk: An Integrated View on Power and Other Energy Markets, Wiley
 2. D. Michalski (2012) Ryzyko finansowe w systemie sterowania wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstwa elektroenergetycznego, Wyd. Nauk. ATH
 3. W. Mielczarski (2000) Rynki energii elektrycznej. Wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne, Agencja Rynku Energii S.A.
 4. J.M. Morales, A.J. Conejo, H. Madsen, P. Pinson, M. Zugno (2014) Integrating Renewables in Electricity Markets: Operational Problems, Springer
 5. L. Tesfatsion, K.L. Judd, eds. (2006) Handbook of Computational Economics, Vol. 2: Agent-Based Computational Economics, Elsevier
 6. A. Weron, R. Weron (2000) Giełda Energii: Strategie zarządzania ryzykiem, CIRE
 7.  M. Zerka (2003) Strategie na rynkach energii elektrycznej, Instytut Doskonalenia Wiedzy o Rynku Energii
 8. Artykuły z czasopism Energy Economics oraz Energy Policy

Źródła danych i informacji:

 1. www.cire.pl
 2. Giełdy: www.tge.pl, www.epexspot.com, www.nordpoolspot.com
 3. Dane rynkowe: http://www.nordpoolspot.com/historical-market-data/ (ceny RDN - Elspot prices; zapotrzebowanie - Consumption); APX-UK (W.Brytania); Gridwatch (W.Brytania)

Strona domowa

Last modified on 2017-06-05