Domowa - Publikacje - S3 - Wydarzenia - Studenci

 

Modelowanie Rynków Finansowych 2016/2017
(MAP1210,
Matematyka Stosowana, WMat)

Wykład: PN 9-11, 204 A1
Lab (1): PN 11-13, 409 C11
Lab (2): WT 19-21, 317.4 D1 (Piotr Kruczek)
Lab
(3): CZ 17-19, 317.4 D1 (Piotr Kruczek)
Lab (4): CZ 17-19, 404 C11 (
Michał Balcerek)

Strona Studenci ( Students webpage)


Punkty i oceny (końcowe):
(Aktualizacja 23.06.2017, godz. 01:30)


Zasady zaliczenia:

Ocena z kursu (grupa kursów):
Cztery kartkówki na wykładzie (po 15 punktów każda). Terminy podane poniżej
40 punktów do zdobycia na laborce (o zasady proszę pytać na laborce). W grupie 1 ("mojej") dwie komputerówki (po 20 punktów każda). Terminy podane poniżej
W sumie 100 punktów do 'zdobycia'. Zaliczenie od 45 punktów, pod warunkiem uzyskania ZAL z laborki

Skala ocen: 3.0 od 45p 44p, 3.5 od 55p, 4.0 od 65p, 4.5 od 75p, 5.0 od 85p, 5.5 od 95p

Osoby niezadowolone z dorobku punktowego z wykładu będą miały szansę na jego zmianę podczas "Poprawek" 19.06.2017. Do godz. 24:00 w dn. 17.06.2017 należy przesłać mailem informację ile i które kartkówki (max 2) oraz komputerówki (max 1; grupa 1) dana osoba chce poprawiać. Przypominam, że w przypadku poprawki 'stare' punkty zostają zastąpione przez 'nowe' ... nawet jeśli będzie ich mniej.


Lista tematów:

Data Temat Materiały
  T0. Wartość pieniądza w czasie, rynek finansowy
Uwaga: Temat powtórkowy do realizacji w domu (slajdy) i na laborce przed pierwszym wykładem (lista)
T0. slajdy [PDF, 3.2 MB]
L0. lista powtórkowa [
XLS, 10 KB]
[WW], roz. 2; [KMW], s. 7-84; [Thi], roz. I, V i VII
06.03.2017 T1. Waluty, instrumenty dłużne, krzywa rentowności T1. slajdy [PDF, 5.4 MB]
L1. lista [XLS, 15 KB], odpowiedzi [XLS, 180 KB]
[WW], roz. 3; [KMW], s. 101-115; [Thi], roz. II
13.03.2017 T2. Rynek kapitałowy, teoria portfela T2. slajdy [PDF, 3.0 MB]
L2. lista [XLS, 20 KB]
[WW], roz. 3; [KMW], s. 85-100; [Thi], roz. II i IV
20.03.2017 T3. Kontrakty forward, futures i wymiany T3. slajdy [PDF, 3.2 MB]
L3. lista [XLS, 12 KB, ver. 27.03.2017]
[WW], roz. 4; [KMW], s. 116-134; [Thi], roz. III
27.03.2017 Kartkówka #1, tematy T1-T2

i) Dane będą tak dobrane, żeby dało się rozwiązać zadania bez Excela.

ii) W trakcie kartkówki można używać kalkulatorów, ale komórek, tabletów,
laptopów, itp., już nie. Nie można pożyczać kalkulatorów w trakcie Kartkówki.

iii) Na każde z trzech zadań będzie ok. 6-7 min na rozwiązanie. Kartki będą
zbierane po każdym zadaniu - dlatego należy przygotować trzy kartki z imieniem
i nazwiskiem oraz nr albumu.
Przykładowe zadania:
1) Wyznacz wartość przyszłą/bieżącą ciągu (regularnych lub nieregularnych) płatności.
2) Policz NPV lub IRR 2- lub 3-letniej inwestycji o zadanej charakterystyce.
3) Mając stopy spotowe r(0,t) lub/i czynniki dyskontujące D(t) wyznacz stopy forward r(t-1,t). Lub odwrotnie. Lub wyznaczyć ceny STRIPSów.
4) Dla obligacji o danej zapadalności, FV, PV, kuponach i rentowności wyznacz czas trwania. Albo podaj o ile zmieni się PV gdy rentowność zmieni się o ileś procent?
5) Oblicz rentowność portfela obligacji o zadanych kuponach, FV, PV, itp.
6) Rozważ portfel złożony z akcji spółek A, B (i C). Na wykresie narysuj wszystkie możliwe portfele dla zadanych parametrów (zwrot, ryzyko, korelacja).
03.04.2017
10.04.2017
T4. Opcje, portfele opcyjne, model Blacka-Scholesa (-Mertona), greckie wskaźniki T4. slajdy [PDF, 3.2 MB]
L4. lista [XLS, 30 KB]
[WW], roz. 4 i 6; [KMW], s. 116-134; [Thi], roz. III
19.04.2017
(PN w ŚR)
T5. Monte Carlo w finansach, elementy analizy stochastycznej T5. slajdy [PDF, 4.3 MB, ver. 19.04.2017]
L5. lista [XLS, 10 KB]
[WW], roz. 6, dod. A
24.04.2017 Kartkówka #2, tematy T3-T4 Komputerówka #1, tematy T1-T4 (grupa 1)
08.05.2017 T6. MC cd.: przedziały ufności dla cen MC, redukcja wariancji (odbicia lustrzane, zmienne kontrolne) L6. lista [XLS, 10 KB]
[WW], roz. 6. dod. A
15.05.2017 T7. Wycena opcji na drzewkach, drzewka CRR, JR i "dokładne" T7. slajdy [PDF, 1.2 MB]
L7. lista [XLS, 10 KB, ver. 22.05.2017]
Wyprowadzenie wzorów CRR i JR [PDF, 190 KB]
[WW], roz. 5 i 8

Zadanie domowe (termin nadsyłania rozwiązań 21.05.2017, godz. 21:00-24:00):
Przesłać mailem wyprowadzenie dokładnych wzorów CRR i JR w texu (plik TEX + skompilowany PDF)
Punktacja (za w pełni poprawne wyprowadzenie): pierwsze 10 osób - 5 pkt, kolejne 10 osób - 3 pkt, pozostałe osoby - 1 pkt
22.05.2017 Kartkówka #3, tematy T5-T6  
29.05.2017 T8. Strategie zabezpieczające, opcje egzotyczne L8. lista [XLS, 10 KB]
Wycena opcji lookback na drzewku dwumianowym
- w skrócie [PDF, 600 KB]
Szczegóły w pracy Cheuk i Vorst (1997) dostępnej z komputerów PWr (http://dx.doi.org/10.1016/S0261-5606(96)00052-6)

[WW], roz. 5
05.06.2017 Bonus: Wszystko co chcielibyście się dowiedzieć o "quantach" tylko boicie się zapytać (z Jakubem Nowotarskim) Lab: Powtórka materiału, nadrobienie zaległości
12.06.2017 Kartkówka #4, temat T7-T8 Komputerówka #2, tematy T5-T8 (grupa 1)
19.06.2017 Poprawki (wykład i grupa 1 z laborki)
Do godz. 24:00 w dn. 17.06.2017 należy przesłać mailem informację ile i które kartkówki (max 2) oraz komputerówki (max 1; grupa 1) dana osoba chce poprawiać. Przypominam, że w przypadku poprawki 'stare' punkty zostają zastąpione przez 'nowe' ... nawet jeśli będzie ich mniej.

Literatura podstawowa:

[WW] A. Weron, R. Weron (1998, 1999, 2005, 2009) Inżynieria finansowa: Wycena instrumentów pochodnych, Symulacje komputerowe, Statystyka rynku, WNT, Warszawa

Wybrane fragmenty książki dostępne są w archiwum HSC Books (RePEc)

Toolbox Matlaba Financial Engineering Toolbox (FET) v. 2.5 dostępny jest
    w archiwum HSC Codes (RePEc)

Literatura uzupełniająca:

 1. Z. Bodie, A. Kane, A.J. Marcus (2007) Essentials of Investments (6th ed.), McGraw-Hill
 2. J. Czekaj, red., (2008) Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN
 3. W. Dębski (2001, ..., 2007) Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN
 4. F.J. Fabozzi (1999) Rynki obligacji. Analiza i strategie, WIG-Press
 5. K. Jajuga, T. Jajuga (1996, ..., 2007) Inwestycje, PWN
 6. K. Jajuga, K. Kuziak, P. Markowski (1998) Inwestycje finansowe, WAE - Wrocław
 7. R.A. Haugen (1997) Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press
 8. J. Hull (1998) Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press
 9. [KMW] M. Kachniewski, B. Majewski, P. Wasilewski (2008) Rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych, FERK-KNF (PDF, ok. 3.5 MB)
 10. G. Mankiw, M.P. Taylor (2009) Makroekonomia, PWE
 11. G. Mankiw, M.P. Taylor (2009) Mikroekonomia, PWE
 12. J.C. Ritchie (1997) Analiza fundamentalna, WIG-Press
 13. A. Sopoćko (2005) Rynkowe instrumenty finansowe, PWN
 14. [Thi] S. Thiel (2007) Rynek kapitałowy i terminowy, FERK-KNF (PDF, ok. 820 KB)
 15. A. Weron, R. Weron (2000) Giełda energii, CIRE
 16. P. Zielonka (2006, 2011) Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu

Strona domowa

Last modified on 2017-06-23