Domowa - Publikacje - S3 - Badania - Studenci

 

Tematy prac dyplomowych:
( Dissertation topics)

W trakcie realizacji ( In progress)
Propozycje tematów ( Suggested topics)
Na wesoło ( PhD comics)

Strona Studenci ( Students webpage)


Prace w trakcie realizacji ( Dissertations in progress)

Doktorskie / PhD

 1. Tomasz Antczak (2016-2020) Wykorzystanie regresji wielorakiej i metod typu shrinkage do prognozowania wydajności marketów w sieci handlowej

Magisterskie / MSc

 1. ...

Inżynierskie / Eng

 1. Bartosz Uniejewski (2018, MS) Efficient forecasting of electricity spot prices with expert and LASSO models

  Tematycznie powiązane publikacje ( Related publications):
  - B. Uniejewski, J. Nowotarski, R. Weron (2016) Automated variable selection and shrinkage for day-ahead electricity price forecasting, Energies 9(8), 621 (doi: 10.3390/en9080621)
  - B. Uniejewski, R. Weron, F. Ziel (2017) Variance stabilizing transformations for electricity spot price forecasting. Working paper version available from RePEc: https://ideas.repec.org/p/wuu/wpaper/hsc1701.html


  Laureat stypendium MNiSW dla studentów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017
  Wykonawca w grancie NCN OPUS 2015/17/B/HS4/00334

Licencjackie / BSc

 1. Agnieszka Boryczka (2018, INS) Krótkoterminowe prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną - porównanie wygładzania wykładniczego i szeregów czasowych
 2. Rafał Jakuczek (2018, INS) Prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku dnia następnego - porównanie wygładzania wykładniczego i szeregów czasowych


Propozycje tematów dla studentów WIZ, WMat lub/i WPPT
(
Suggested topics for WIZ, WMat and/or WPPT students)

 1. (WIZ, WMat, WPPT)
  Zarządzanie kryzysowe na stadionach sportowych - modelowanie procesów ewakuacji za pomocą automatów komórkowych
  Crisis management on sport stadiums - modeling evacuation processes using cellular automata

  Zagadnienia:
  - analiza dróg ewakuacyjnych wybranych stadionów EURO 2012
  - zaproponowanie i zaimplementowanie modeli automatów komórkowych
  - przeprowadzenie symulacji i analiza wyników
  - zob.
  Simulating dynamical features of escape panic
 2. (WIZ, WMat, WPPT)
  Czy 'fala meksykańska' zagraża stadionom sportowym? Modelowanie zachowań kibiców sportowych za pomocą automatów komórkowych
  Is a 'Mexican wave' threatening sport stadiums? Modeling the behavior of sport fans using cellular automata
  Zagadnienia:
  - analiza filmów z zapisem rzeczywistych zachowań kibiców na stadionach
  - zaproponowanie i zaimplementowanie modeli automatów komórkowych
  - przeprowadzenie symulacji i analiza wyników
 3. (WIZ, WMat, WPPT)
  Dyfuzja innowacji na sieciach złożonych
  Innovation diffusion on complex networks
  Zobacz:
  K. Sznajd-Weron, J. Szwabiński, R. Weron, T. Weron (2014) Rewiring the network. What helps an innovation to diffuse?, Journal of Statistical Mechanics P03007 (
  doi:10.1088/1742-5468/2014/03/P03007)
 4. (WIZ, WMat, WPPT)
  Modele agentowe w marketingu. Jak intensywnie należy reklamować nową sieć komórkową?
  Agent-based models in marketing. How intense should be the advertising campaign of a new mobile telecom operator?
  Zobacz:
  K. Sznajd-Weron, R. Weron, M. Włoszczowska (2008) Outflow Dynamics in Modeling Oligopoly Markets: The Case of the Mobile Telecommunications Market in Poland, Journal of Statistical Mechanics P11018 (
  doi:10.1088/1742-5468/2008/11/P11018)
 5. (WIZ, WMat, WPPT)
  Wojny coli a modele agentowe w marketingu
  Cola wars and agent-based models in marketing

  Zobacz: K. Sznajd-Weron, R. Weron (2003) How effective is advertising in duopoly markets?, Physica A 324, 437-444. Full text PDF (138 KB)
 6. (WIZ)
  Czy kryzys walutowy z 2008 r. zmienił spojrzenie na strukturyzowane instrumenty pochodne? Analiza zachowań przedsiębiorstw Dolnego Śląska
  Has the currency crisis of 2008 changed the attitude towards structured currency products? An analysis of the behavior of Lower Silesian companies
 7. (WIZ, WMat, WPPT)
  Krótkoterminowe prognozowanie probabilistyczne cen (zapotrzebowania na) energii elektrycznej z wykorzystaniem szeregów czasowych (sieci neuronowych)
  Short-term probabilistic forecasting of electricity prices (loads) with time series (neural network) models

  Zobacz: J. Nowotarski, R. Weron (2016) Recent advances in electricity price forecasting: A review of probabilistic forecasting. Working paper version available from RePEc: https://ideas.repec.org/p/wuu/wpaper/hsc1607.html
 8. (WIZ, WMat, WPPT)
  Krótkoterminowe prognozowanie punktowe cen (zapotrzebowania na) energii elektrycznej z wykorzystaniem szeregów czasowych (sieci neuronowych)
  Short-term point forecasting of electricity prices (loads) with time series (neural network) models

  Zobacz: R. Weron (2014) Electricity price forecasting: A review of the state-of-the-art with a look into the future, International Journal of Forecasting 30(4), 1030-1081  (Invited Paper; doi: 10.1016/j.ijforecast.2014.08.008).
 9. (WIZ, WMat, WPPT)
  Modelowanie cen metali i energii na rynkach światowych z wykorzystaniem wielowymiarowych szeregów czasowych
  Modeling of metal and energy prices in international markets using multidimensional time series
  Zagadnienia:
  - analiza empiryczna cen metali i energii na rynkach światowych
  - estymacja, prognozowanie i symulowanie szeregów wektorowej autoregresji (VAR)
  - zaproponowanie modeli i ocena ich efektywności

 10. (WMat, WPPT)
  Modelowanie powierzchni implikowanej zmienności dla cen opcji na energię elektryczną
  Modeling the implied volatility surface of electricity options


Bądź przygotowany na ciężką pracę ... ( Be prepared for hard work ...)

... i na ograniczoną pomoc ze strony promotora ( ... and limited help from your supervisor)

Strona domowa


Last modified on 2017-10-24